Den korte vej til uddannelse

VUC Hvidovre-Amager tilbyder igen i år forkurser til enten sygeplejerske-, pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen

Camilla, Katja og Lizette er tre af de unge, der er ved at afslutte det nuværende et-årige forkursus til pædagoguddannelsen. De startede alle tre sidste sommer med at følge fire fag på forskellige hf niveauer. Fagene har været dansk A-niveau læst på et år, engelsk B-niveau ligeledes læst på et år samt psykologi og samfundsfag på C-niveau. De sidste to fag har været halvårlige, således at det første blev læst i efteråret, mens det sidste læses i foråret. Det vil sige, at de alle tre har to skriftlige eksamener og tre mundtlige her til sommer, mens de allerede har afsluttet et fag. Netop for Camilla har det været magtpåliggende, at hun kunne kvalificere sig til seminariet på relativ kort tid. Hun er 23 år og har en lille datter, så for hende er det vigtigt at kunne tage en eksamen hurtigt, så hun kan komme i gang med at tjene nogle penge igen. Hun har i en årrække arbejdet som bartender, men har efter at have fået barn behov for at få et job, der er mere foreneligt med at være forælder. - Når jeg er færdig her, skal jeg studere videre på Københavns Socialpædagogiske seminarium. Jeg vil gerne arbejde med unge mennesker, da det især er det socialpædagogiske, der har min interesse, fortæller hun. Katjas bevæggrunde for at vælge forkurset til pædagoguddannelsen er, at hun derved undgår at skulle læse de naturvidenskabelige fag. Hun er 20 år og har siden hun var 16 år arbejdet i både vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, så hun er godt forberedt på, hvad fremtiden vil bringe. Hun har været glad for kun at skulle læse fire fag og forklarer: - Jeg tror ikke, at jeg ville have kunnet fordybe mig på samm måde, hvis jeg skulle have læst endnu flere fag samtidigt... Lizette på 28 har været længere tid væk fra skolen. Siden hun var ganske ung, har hun om sommeren arbejdet som tjener for at tjene penge til at komme ud at rejse. Hun har rejst jorden tynd og har også arbejdet i mange af de lande, hun har besøgt. På et tidspunkt slog hun sig ned i New Zealand, hvor hun boede i tre år. - Først nu har jeg fået lyst til at komme tilbage på skolebænken og lære noget, forklarer hun, - og når jeg nu skulle i gang, syntes jeg, at et et-årigt forkursus var en god start, og så håber jeg, at jobbet senere vil bringe mig ud på flere spændende rejser! VUC Hvidovre-Amager tilbyder også forkurser til sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Kursister, der vælger sygeplejerskeuddannelsen, skal have mod på de naturvidenskabelige fag, da man her ud over at få undervisning i dansk, engelsk og psykologi også skal læse biologi på B-niveau. Socialrådgiverne skal give sig i kast med de samfundsvidenskabelige fag, idet pakken indeholder dansk, engelsk, psykologi og samfundsfag på B-niveau. Oplysninger om forkurserne, forkurser til sosu-uddannelserne og politiet, samt det almindelige tilbud kan findes på VUC Hvidovre-Amagers hjemmeside eller på tlf. 45 11 43 00 (Hvidovreafdelingen) eller 45 11 43 01 Amagerafdelingen.

Publiceret 13 May 2008 10:46