Giv KOL-patienterne luften tilbage

Midt i april blev det første Netværksmøde i Hvidovre Sundhedscenter afholdt. Et velbesøgt møde, hvor man hørte om hvad Danmarks Lungeforening og Hvidovre Sundhedscenter kan tilbyde KOL-patienter. Desuden drøftedes om der var interesse for løbende at mødes omkring emner som især berører borgere med lungelidelser. - Da interessen for at etablere en mere fast række Netværksmøder for KOL patienter og deres pårørende her på Vestegnen var stor, enedes vi om at næste møde bliver onsdag den 21. maj kl. 11.00 i Hvidovre Kommunes Sundhedscenter, Hvidovrevej 278 F, Hvidovre, fortæller Nina Berrig, formand for Danmarks Lungeforenings lokalafdeling i Region Hovedstaden. Temaet bliver "Hvordan er træningsmulighederne for KOL-patienter?". Lederen af fysioterapien i Hvidovre, Susanne Lenz, og fysioterapeuterne Dorte Pedersen og Britt Skibill vil fortælle om mulighederne og forhåbentlig også vise os hvordan man selv, f.eks. derhjemme, kan gøre noget for at forbedre sit helbred. Hvorfor al den træning, når man nu har så svært ved at få vejret? Men netop derfor, fordi når man har KOL, er ens lungefunktion nedsat, fordi lungevævet er ødelagt. Det døde væv kan ikke blive normalt igen, men gennem fysisk træning, viden om sygdommen og et kendskab til egne grænser kan den enkelte KOL-patient lære at leve et godt liv med sygdommen. De fleste får det bedre gennem rehabilitering og oplever, at de kan træne sig til at gå længere, så de 50 m til bussen kan blive til 500 m eller måske flere kilometer på cykel. Derfor er det essentielt - både for den enkeltes velvære i det daglige og på sigt vejen til en bedre livskvalitet. Alle interesserede er velkomne, blot I vil have ulejlighed med at tilmelde Jer i Hvidovres Sundhedscenter på tlf. nr. 36 39 37 37.

Publiceret 13 May 2008 10:46