De nye græsslåmaskiner kører på Lithium batterier.

De nye græsslåmaskiner kører på Lithium batterier.

Haveredskaber der gavner miljøet

Miljømæssige fordele ved de nye Lithium batteridrevne haveredskaber.

De nye Lithium batteridrevne plæneklippere fra Bosch, har en stor miljømæssig fordel frem for de benzindrevne plæneklippere. Opladningestiden på de nye Lithium batterier er lynhurtig. f.eks. er et 36 V Lithium-batteri genopladet på en time. På kun en halv time er batteriet 80% opladet. Til en fuld opladning bliver der brugt 0,18 kWh. Antager vi at batteriet bliver opladet 25 gange på et år, beløber dette sig til kr. 7,25. En bezinplæneklipper antages at bruge ca. 1 liter benzin pr. gang, og med en benzinpris på op til 10,- kr. pr. liter, bliver dette til kr. 250,- pr år, med samme forventede klippeareal. Et serviceeftersyn af en benzinplæneklipper hvert tredje år, vil anslået koste ca. kr. 600,- To timer med en timepris på ca. kr. 300,- som også skal lægges til en benzinplæneklippers vedligeholdelse, hvorimod en Lithium batteriplæneklipper altid er klar til brug. Udstødningen fra en benzinplæneklipper antages også at påvirke miljøet, i modsætning til en Lithium batteriplæneklipper. I modsætning til traditionelle batterier, indeholder Lithium batterier ikke de miljømæssigt skadelige stoffer som Nikkel, Cadmium, bly eller syre. Den hurtige opladningstid giver derfor en stor CO2- besparelse i forhold til benzindrevne plæneklippere. Den lave vægt De nye Lithium batterier er mere kompakte og væsentlig lettere end traditionelle batterier. Batteriet der kun vejer 1,2 kg, og består af en forbindelse af Lithium, er det letteste kendte materiale der findes. Denne sammensætning giver det bedste forhold mellem ydelse og vægt og massefylde. På grund af den relativt lave vægt, er det derfor perfekt egnet til f.eks. plæneklipper. Ingen selvafladning I modsætning til de traditionelle batterier såsom NiCd eller NiMH, er der så at sige ingen selvafladning, eller memoryeffekt i Lithium batterierne. Fordelen ved Lithium er, at de derfor ved hver opladning, altid har fuld kapacitet, og derfor har en vedvarende spænding fra først til sidst. De taber altså ikke nogen effekt efter en opladning. Batteriopladeren fra Bosch, med elektronisk kontrol ECP (Electronic Cell Protection), sørger hele tiden for, at batteriet bliver opladet optimalt. Støj Med et ca. lydtrykniveau på 85 dB (A), må en Lithium-batteri plæneklipper anses for at støje væsentligt mindre end en benzinplæneklipper, som ofte kan opfattes af øret støjmæssigt op til tre gange højere. Dette gør at Lithium batteriplæneklipperne er væsentligt mere miljømæssigt acceptable end tilsvarende benzinplæneklippere. De miljørigtige haveredskaber forhandles hos Knud Larsen Byggecenter på Gl.Køge Landevej.

Publiceret 13 May 2008 10:46