Sådan kommer byggeriet til at se ud, når det til sin tid står færdigt.

Sådan kommer byggeriet til at se ud, når det til sin tid står færdigt.

'Kilen' kommer til verden

Nu begynder ombygningen af hovedindgangen i administrationsbygningen på Prøvestenen

Af
Af Jesper Lundh

BYG Hovedindgangen til Social- og Sundhedsforvaltningen og Beskæftigelses- og Erhvervsforvaltningen skal bygges om med ny reception og jobbutik - en ombygning, der begynder nu og varer til januar 2009. Det nye byggeri kaldes Kilen og bliver en tilbygning til den nuværende administrationsbygning. I stueplan bliver der bygget en ny reception, venteplads for borgerne, og der bliver plads til borgerservice og en jobbutik. På de øvrige to etager bliver der nye møderum og kontorer. Når Kilen er opført, bliver pladsen foran Kilen lagt om med ny belægning, belysning og beplantning. Midlertidig indgang Byggeriet betyder, at der lige nord for den nuværende indgang til administrationsbygningerne bliver etableret en midlertidig indgang fra tirsdag den 13. maj. Det betyder samtidig, at det ikke bliver muligt at passere mellem administrationsbygningerne og Prøvestenscentret på den sydligste del. I stedet kan man gå langs nordsiden af Prøvestenscentret. Der bliver etableret midlertidig cykelparkering og handicap p-pladser lige i nærheden af den midlertidige indgang. De nye parkeringspladser syd for centret bliver åbnet den 1. juli 2008.

Publiceret 13 May 2008 12:30