Nyt navn - nyt image

l Børnehuset Mågen har hele sidste år været under genopbygning. Det gælder i forhold til renovering af de ydre rammer - men også på de indre linier - idet der også i personalegruppen er sket store forandringer . Børnehuset fremstår på mange måder nu stort set som en helt ny institution, men desværre fortsat med Mågens gamle ry. Der er derfor fra forældrebestyrelse og personale fremkommet et ønske om, at børnehusets navn ændres til Børnehuset Solsikken . Dette blev da også drøftet, da Social- og Sundhedsudvalget besøgte Mågen i november sidste år. Forældrebestyrelsen og personalet er enige om, at det vil være afgørende for den videre proces i Mågen, at det også udadtil signaleres, at der er nye positive tider i Mågen. Denne opfattelse har man også i Social- og Sundhedsforvaltningen. Det er forvaltningens vurdering, at en navneændring som ønsket vil medvirke til at minimere den barriere, pladsanvisningen skal forsøge at nedbryde over for forældrene ved stort set hver eneste nyanvisning af børn til institutionen, idet navnet Mågen har et dårligt ry, ikke kun blandt forældre i Avedøre, men bredt i forældrekredse i Hvidovre. oas

Publiceret 13 May 2008 10:46