Søg om en parkeringsplads til din grusbunke!

Der skal indhentes tilladelse til at opbevare byggematerialer på fortovet

l Byggelysten er stor i Hvidovre og netop nu er mange husejere i gang med anlægs- og renoveringsprojekter, der kræver større mængder af byggematerialer. Mange grundejere benytter vejen eller fortovet til opbevaringsplads for byggematerialer, som eksempelvis jord, sten, grus og teglsten, der ikke kan være inde på ejendommen. Men der er ikke mange grundejere som er klar over, at de som grundejere i følge lov om offentlig vej faktisk skal søge om lov til at opbevare materialer på offentlig vej. Derfor skal man huske, at man skal ansøge Teknisk Forvaltning om at have bunker af materialer på fortov og vej. I de allerfleste tilfælde vil ansøgningen blive imødekommet, men det er dog vigtigt, at: * Materialerne er korrekt afmærket. * Bunkerne ikke er til gene for trafikken og fodgængerne. * Færdselssikkerheden i området ikke bliver påvirket. * Materialer ikke opbevares på vejen længere end højst nødvendigt. Reservering af en p-plads til byggebunkerne sendes til Teknisk Forvaltning, Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 19-21, 2650 Hvidovre, eller på mail teknikhvidovre.dk. Den livlige transport af materialer til og fra grundejere fører desværre ofte til, at fortove og rabatter bliver ødelagt af tunge lastbiler. Teknisk Forvaltning står for reparationerne, men det koster både penge og gener for dem, der færdes på vejen. Teknisk Forvaltning opfordrer Hvidovres grundejere til at sikre, at vognmanden ikke opkører rabat og fortov ved at forklare ham, at det er vigtigt, at der ikke bliver kørt på fortove og i rabatter. Hold også selv øje med transporten og hjælp lastbilchaufføren med at få læsset rigtigt af! oas

Publiceret 13 May 2008 10:46