De udenlandske gæster blev foreviget i byrådssalen, hvor borgmester Milton Graff Pedersen bl.a. fortalte om brugen af kulturelle aktiviteter til at fremme integrationen.

De udenlandske gæster blev foreviget i byrådssalen, hvor borgmester Milton Graff Pedersen bl.a. fortalte om brugen af kulturelle aktiviteter til at fremme integrationen.

Udenlandsk ryk-ind på rådhuset

Borgmesteren modtog 16 udenlandske gæster i tirsdags

l Hvidovre har i den forløbne uge haft besøg af ikke færre end 16 udenlandske gæster fra fem europæiske lande. Tirsdag middag besøgte gruppen Hvidovre Rådhus, hvor borgmester Milton Graff Pedersen tog imod, og fortalte lidt om kommunen og specielt om integretionsbestræbelserne samt indsatsen på kultur- og fritidsområdet. Blandt gæsterne var også en kollega til Milton, nemlig borgmester Francisco Orelha fra byen Cuba i Portugal. Det er organisationen NETOP/FO i Hvidovre, der har stået for arrangementet, og projektleder i Danmark er FO-formanden Flemming Thøgersen. Han fortæller: - Det drejer sig om partnere i projekter ARTSCETRA, der handler om brug af kulturelle aktiviteter for at fremme integration. Det kan dels være af indvandrere, men det kan også være socialt vanskeligt stillede f.eks. hjemløse. Projektet er støttet af EU's program for livslang læring, af Hvidovre Kommune og af FO's landsorganisation. Kultur og folkeoplysning ARTSCETRA er et europæisk folkeoplysningsprojekt, hvor organisationer fra seks forskellige europæiske lande - Danmark, Sverige, England, Frankrig, Portugal og Tyrkiet - gennemfører forskellige aktiviteter, som har til formål at bruge kulturen til fremme af integration. Hvert land beslutter selv, hvilke aktiviteter de vil gennemføre. Derved er der opnået meget forskellige resultater, og der er mange erfaringer, som de deltagende organisationer har kunnet lære af. De projektansvarlige og nogle af kursisterne har deltaget i besøg i alle de deltagende lande. - I Hvidovre har NETOP - Netværk for Oplysning været projektleder i samarbejde med kulturhuset BuQetten og Avedøre Bibliotek. Der har været gennemført et fotoprojekt, livsfortællinger som rap, forfatterbesøg og udflugter til museer, slutter Flemming Thøgersen.


Flemming Thøgersen Hvidovre har besøg fra fem europæiske lande, der drejer sig om partnere i projekter ARTSCETRA. - det handler om brug af kulturelle aktiviteter for at fremme integration. Det kan dels være af indvandrere, men det kan også være socialt vanskeligt stillede f.eks. hjemløse. Milton Graff Hvidovre Rådhus

Flemming Thøgersen Hvidovre har besøg fra fem europæiske lande, der drejer sig om partnere i projekter ARTSCETRA. - det handler om brug af kulturelle aktiviteter for at fremme integration. Det kan dels være af indvandrere, men det kan også være socialt vanskeligt stillede f.eks. hjemløse. Milton Graff Hvidovre Rådhus


Publiceret 13 May 2008 10:46