Patienterne bør sætte sig ind i undersøgelser af sygehusene inden de lader sig indlægge, mener Patientforeningen Danmark.

Patienterne bør sætte sig ind i undersøgelser af sygehusene inden de lader sig indlægge, mener Patientforeningen Danmark.

Patientforening:

Vælg sygehus med omhu

Patientforeningen Danmark opfordrer til, at patienter tager den kritiske undersøgelse af Helsingør Hospital alvorligt

Af
Af Jesper Lundh

KRITIK: Patienter, der står foran en hospitalsindlæggelse, bør læse den stærkt kritiske patientundersøgelse af Helsingør Hospital, så de kan tage stilling til det lokale sygehus, inden de lader sig behandle. Det mener Patientforeningen Danmark, efter at Lokalavisen Helsingør i sidste uge kunne fortælle, at patienterne på Helsingør Hospital på flere områder er så utilfredse, at det lokale sygehus placeres som Sjællands dårligste.
"Patienterne skal tage tilfredshedsundersøgelsen alvorligt, og hospitalet skal analysere, hvad der er galt, hvis man ligger markant lavere end andre hospitaler, man sammenligner sig med," siger Patientforeningen Danmarks formand, Karsten Skawbo-Jensen.
Foreningen ønsker, at der skal være en stærkere national styring af sundhedsvæsenet, så man kan undgå store udsving, som dem man har oplevet i Helsingør.
"Vi ønsker, at der indføres nogle nationale standarder for god behandling, så der ikke opstår nogle sorte pletter på landkortet og så man uanset hvor man bliver indlagt, kan være sikker på en acceptabel kvalitet. Her synes jeg nogle gange, at det regionale selvstyre har en fejl," siger Karsten Skawbo-Jensen.
Indtil det sker, må borgerne selv sikre sig, at de kommer på et hospital, de er trygge ved.
"Generelt synes jeg, man skal lade sig behandle for et informeret grundlag, og man skal derfor læse patientundersøgelse som denne og de lægefaglige, der findes på sundhed.dk. Men det bedste ville være, hvis Sundhedsstyrelsen, Velfærdsministeriet og embedslægen kom mere på banen, for det er for meget at forlange, at folk selv skal være detektiver," siger Karsten Skawbo-Jensen.

Publiceret 13 May 2008 10:00