Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Pinocchio har 27.000 kr tilbage!

l En budbringer skal altid passe på. Han risikerer jo at blive skudt, hvis modtageren ikke kan lide budskabet! I forrige uge skrev vi på forsiden, at "Hvidovre som en konsekvens af den nye finanslov blot havde 27.000 kr. tilbage til årets bygge- og anlægsopgaver". Siden har mange skudt efter mig. Jeg har i ugens løb fået flere henvendelser om min bommert - om "trykfejlen". Mange læsere har trukket på smilebåndet og efterlyst et antal nuller på beløbet. Men jeg citerede blot byens borgmester - og lad mig lige slå fast: Beløbet er rigtigt! Fakta om finansloven 2008 er, at der indføres individuel modregning over for de enkelte kommuner i næste års bloktilskud, hvis kommunerne samlet overskrider de budgetterede serviceudgifter eller anlægsudgifter. Opførelse af almene ældreboliger er dog undtaget, fordi regeringen tidligere har besluttet, at der skal være plejeboliggaranti 1. januar 2009. Hvis kommuneskatten hæves, vil den opnåede økonomiske gevinst blive inddraget af staten ved en kombineret kollektiv og individuel nedsættelse af bloktilskuddet. Sådan er det. Og for Hvidovres vedkommende betyder det altså, at der blot er 27.000 kr. tilbage. Beløbet fremkommer på bundlinien ved, at der i runde tal allerede er brugt omkring 15 mio. kr. i 2008. Så er der skrevet kontrakter for 45 mio. kr. og sat omkring 12 mio. kr til side til helt nødvendige arbejder. Kommunens anlægsramme er opgjort til 72,6 mio. kr. Finansloven skal tage højde for, at der ikke sker en overophedning af den danske økonomi. Kommunerne var ikke helt med på denne øvelse, da de lagde budgetter sidste efterår. Derfor vælger regeringen nu at holde kommunerne i en meget kort og stram snor. Lovgrundlaget åbner op for en række mulige dispensationer. På denne måde kan man fra centralt hold trække i snorene og disponere over kommunale projekter. Som Pinocchioer på en lang række hænger det kommunale selvstyre og landets kommuner nu der og dingler i de korte snore. Regeringen er dukkefører og snoretrækket betyder, at man i Hvidovre frit kan disponere over alle de sidste 27.000 kr...

Publiceret 13 May 2008 10:46