Forsiden holdt vand!

Det stod på forsiden i sidste uge og nu er det fakta: Der “justeres” på institutionsområdet

Antallet af børn i de forskellige dele af Hvidovre ændrer sig hele tiden, og for at udnytte ressourcerne rigtigt og for at servicere familierne bedst muligt, er det nødvendigt at justere på antallet af institutionspladser i de forskellige distrikter. Ud fra børnetallet for 2009 har kommunalbestyrelsen derfor vedtaget at genåbne børnehavepladser i både Hvidovre Syd, Nord og Midt, mens Børnehuset Ternen i Avedøre skal nedlægges ved årsskiftet. Det samme - altså nedlægges - skal også Børnehaven Hvidovrevej 137 - men først i sommeren 2009. De to nævnte institutioner har i forvejen svært ved at tilbyde børn og forældre tidssvarende rammer og tilbud. Ternen har i længere tid haft problemer med at rekruttere pædagoger og de fysiske forhold på Hvidovrevej 137 er langt fra perfekte. Ændringerne betyder også, at det blev besluttet at forsøge at ansætte flere dagplejere. oas

Publiceret 01 September 2008 16:57