Kuglepen Ole Adrian Sørensen

Kuglepen Ole Adrian Sørensen

Maskebal og kædedans

Mødet i kommunalbestyrelsen blev til en midnatsforestilling, hvor maskerne faldt og hvor de første trin blev taget til den helt specielle borgmesterkæde-dans

18 gode borgere fra Hvidovre havde valgt at overvære mødet i kommunalbestyrelsen. Uheldigvis havde en af disse borgere taget Kuglepennens faste plads! Kuglepennen sad derfor ikke, som den plejer - lige i midten. Kuglepennen bevarede dog roen og fandt en ledig plads. Så nu har den også prøvet at sidde nogle ganske få meter til venstre for midten.. Venstres Peter Broholm havde meldt afbud på grund af sygdom og heller ikke den socialdemokratiske Ømer Kuscu var på plads! Der var derfor blot 19 folkevalgte til det vigtige møde. Kuglepennen ærgrede sig flere gange i løbet af aftenen over, at den ikke havde mulighed for at sætte sig på en af de to ledige pladser blandt politikerne. Det kunne ellers have været en oplevelse for Kuglepennen - og positivt for Hvidovre Kommune - hvis Kuglepennen havde fået lov til at stikke en vinge i vejret under dagens afstemning. Aftenens store punkt var vindmøllerne. Der skulle tages stilling til et brev med Teknisk Forvaltnings bemærkninger til VM-redegørelsen. Brevet skulle sendes til Energistyresen. Kuglepennen skal ikke holde sine trofaste læsere på pinebænken længere end højst nødvendigt. Lad det derfor være sagt med det samme: Et spinkelt flertal - et uendeligt spinkelt flertal - af de fremmødte valgte ikke at følge indstillingen fra Teknisk Forvaltning. Inden der skulle stemmes, blev vindmøllerne diskuteret intensivt i mange timer. Kuglepennen bed mærke i, at ingen turde tage ordet uden først at slå fast, at man skam havde en grøn grundholdning og bestemt gik ind for vindmølleenergi. En anden holdning havde da bestemt heller ikke været politisk korrekt i dagens Danmark. Kuglepennen arbejdede på højtryk. Den skrev og skrev. Men efterfølgende nærlæsning af notaterne fra de mange timers debat afslørede ikke nævneværdige nyheder. Argumenterne for og imod er kendt stof. Dog havde SF’s Niels Ulsing en bemærkning, som efter Kuglepennens opfattelse er ganske dækkende for debatten: - Jeg har aldrig tidligere i mine mange år i kommunalbestyrelsen hørt så mange mærkelige argumenter imod noget, som man siger, at man nu går ind for... Med borgmesterkandidaten Helle Adelborg i spidsen stillede socialdemokraterne Finn Gerdes, Susanne Brixum, Bente Viola Holm, Carsten Jelund og Lars Andersen følgende forslag: Vi ønsker en placering længere ude i vandet, så der ikke er risiko for gener for Hvidovres borgere og ansatte på Avedøre Holme . Uden de to fraværende politikere var 10 stemmer nok til at vedtage dette. Den socialdemokratiske udbrydergruppe hentede de sidste fire flertalsgivende stemmer hos familien Dencker og HvidovreListen. Imod stemte de resterende ni stemmeberettigede i byrådssalen. Den konservative Steen Ørskov, den på dagen enlige venstremand Karl-Erik Høholt, Niels Ulsing fra SF og Liste T"s Pernille Falcon og Kim Østerberg stemte sammen med det socialdemokratiske mindretal, der bestod af borgmester Milton Graff Pedersen, Erik Frølund Thomsen, Kenneth F. Christensen og Allan Fredskov. Det var således et såkaldt “teknisk flertal”, der traf den største beslutning i kommunalbestyrelsen i mange år. Naturligvis kreperligt at Peter Broholm var blevet syg. Kuglepennen er sikker på, at han ville have stemt sammen med sin partifælle fra Venstre. Ømer Kuscu har tidligere udtalt til avisen, at han går ind for vindmøllernes placering. Ham kunne det socialdemokratiske mindretal godt have brugt, da der skulle stemmes. Kuglepennen har mange gode kuglepennevenner rundt om i kommunen. Faktisk afholdes der sjældent et betydende møde uden at der er en kuglepen eller to med til mødet. Kuglepennen er således bekendt med, at Gruppe A dagen inden mødet i kommunalbestyrelsen havde et særdeles livligt og meget langt gruppemøde. Ømer Kuscu havde meldt afbud til dette møde i den socialdemokratiske gruppe. Kuglepennen har en fætter - naturligvis også en kuglepen - som har fået at vide, at Kuscu havde valgt at tilbringe aftenen i sin nyttehave i Avedøre. På gruppemødet vedtog man med stemmerne 6-4 at sige nej til indstillingen fra Teknisk Forvaltning. Ifølge de interne spilleregler havde Kuscu imidlertid - hvis han havde deltaget i kommunalbestyrelsens møde om tirsdagen - ikke haft anden mulighed end at stemme, som flertallet havde besluttet om mandagen.. Men Kuglepennen har selv have og ved udmærket godt, at sensommeren kan være en travl tid. Skvalderkål. Det er i den snævre vedtagelse underligt nok ikke defineret nærmere, hvor langt ud i vandet det tekniske flertal ønsker møllerne. Kuglepennen har spekuleret på, om tre meter mon er nok? Det blev en meget lang aften. Efterhånden sivede de 18 tilhørere en efter en. Ved 22-tiden var vi kun tre tilbage og kl. 23.30 kun Kuglepennen og dens søvnige pennefører. Mødet sluttede først da tirsdag var blevet til onsdag. Efter seks og en halv times debat! Dagsordenen indeholdt 36 punkter. Specielt behandlingen af punkt 19 - Byvej - plejeboliger. Projekt nr. 5690. Godkendelse af udbudsmateriale til udvidet bygherreudbud - skulle vise sig at blive interessant. Særdeles interessant. I beslutningsreferatet fra mødet hedder det ganske kort og uinteressant: Sagen udsættes med henblik på behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Selve årsagen til, at sagen blev sendt tilbage, er ikke her det væsentlige. Kuglepennen skal gerne hviske læserne i øret, at den såmænd nok var tæt på at småslumre lidt. Den hørte faktisk ikke socialudvalgformandens indledende bemærkninger. Men pludselig skete der ting og sager. Debatten detonerede. Den aktuelle splid i den socialdemokratiske gruppe med de to borgmesterkandidater placeret på hver sin fløj fik her alt, hvad den kunne trække. At påstå, at den socialdemokratiske gruppe gik helt op i limningen, ville være at gå for vidt. Men kønt lød det da ikke. Inden behandlingen af punktet kørte helt af sporet, blev diskussionen stoppet, da mødelederen - det er borgmesteren - dekreterede pause. Gruppe A gik ind i et frastødende lokale og forlængede her mandagens gruppemøde med yderligere ti minutter. Da kommunalbestyrelsesmødet blev genoptaget var der lukket for yderligere diskussion. Sagen blev udsat og man gik hurtigt videre til punkt 20. Kommunalbestyrelsen går nu et travlt efterår i møde. Budgettet for 2009 kommer til at trække tænder ud. Kuglepennen har hørt, at der tales om, at der skal spares et sted mellem 70 og 100 mio. kr. for at få budgettet til at hænge sammen. Det skal nok blive interessant. Hvis der undervejs i budgetforhandlingerne fortsat hives voldsomt i begge ender af borgmesterkæden, skal de passe på, at den ikke knækker.

Publiceret 01 September 2008 16:57