Politisk misbrug af hjemmesiden

Således skriver Hvidovre Kommune på sin hjemmeside samt i sit ugentlige “nyhedsbrev, under den bombastiske overskrift: “Minister besværliggør klimaarbejdet”: - Som klimakommune arbejder vi for at mindske CO2-udslippet fra kommunens område. Men det arbejde besværliggør klima- og energiministeren. Kommunen sendte sidst i april en protest til klima- og energiminister Connie Hedegaard om, at kommunen ikke kan acceptere regeringens lempelse af reglerne for kulfyring på Avedøreværkets blok 2. I brevet gjorde borgmester Milton Graff Pedersen klart opmærksom på, at anvendelsen af kul ikke kan opvejes af en øget brug af biobrændsel på Avedøreværket. Da fyring med kul vil skabe en voldsom stigning i CO2-udledningen inden for kommunens geografiske område. I klima- og energiminister Connie Hedegaards svar til kommunen bliver det tydeligt, at hun ikke ser Avedøreværkets CO2 udledning som er et problem for Hvidovre som klimakommune. Derfor vil kulfyring på Avedøreværksets blok 2 fortsætte - på trods af kommunens protest”. Citat slut. Selvsagt kan man vel mene hvad man vil om kulfyring. Og det er da meget sympatisk, at Hvidovre vil være “Klimakommune” eller “Grøn Kommune”, og går ind for at mindske CO2-udledningen bl.a. i samtlige kommunale bygninger. Sagen blev forelagt på sidste kommunalbestyrelsesmøde, og det blev blot “taget til efterretning”, at ministeren i et brev havde meddelt, at “hun ikke delte Hvidovre Kommunes opfattelse”. Men mon alle i byrådssalen havde forestillet sig, at man ved at tage ministersvaret til efterretning - blot to dage senere kunne læse på kommunens hjemmeside at “ministeren besværliggør klimaarbejdet”? Politikerne kan - som alle os andre - mene og give udtryk for nøjagtigt, hvad de har lyst til. Men en sådan bandbulle, må siges at lugte lidt af politisk misbrug af kommunens officielle hjemmeside, - der vel skal bruges til lødig borgerinformation, - og ikke bare som Socialdemokratiets propagandaapparat?

Publiceret 01 September 2008 16:57