Turnéchef for Cirkus Arena: - Skal Cirkus Arena springe Hvidovre over næste år?

Turnéchef for Cirkus Arena: - Skal Cirkus Arena springe Hvidovre over næste år?

Skal Cirkus Arena forlade byen efter 50 år?

Cirkus Arena finder kommunens krav urimelige - og kan ikke optræde i byen fremover, hvis disse skal overholdes

En halv time før cirkusforestillingen på Cirkusgrunden ved Avedøre Station er der et leben af hvidovreborgere - over 1.000 gæster - en duft af savmuld, candyfloss og grillpølser, men der ulmer også en stemning af magtesløshed i kulissen, hvor turnéchef, Klaus Jochumsen, skuler til Hvidovre Kommunes nye krav til lån af byens grønne områder - de samme krav, som umuliggjorde Avedøre IF’s afholdelse af Hvidovre Byfest en måned tilbage. Ser stort på krav - Holder man fast i disse regler, så kommer Cirkus Arena ikke til Hvidovre igen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at lægge køreplader ud på området, som er flere tusinde kvadratmeter stort, så 50 års cirkustradition må måske trække sig, fordi der sidder nogle teknokrater et sted i kommunen og nedfælder disse umulige krav. I år ser vi stort på kravene og må tage de eventuelle konsekvenser - vi kan ikke opfylde regelsættet, ganske enkelt, kommer det fra turnéchefen, mens han ivrigt leder efter kommunens udspil i den trange kontorvogn. “Når der skal foregå transport på de grønne områder, skal der udlægges køreplader. Det gælder for alle former for køretøjer, generatorer, containere etc., samt transporter der vejer over 3.500 kg. Endvidere skal der udlægges plader eller lignende, hvor der er en koncentration af mange mennesker, for eksempel ved udskænkningssteder, og hvor der forventes køddannelse.”, lyder det af kommunens notatark - bilag 2 - Særlige bestemmelser for benyttelse af grønne områder i Hvidovre Kommune. - Ifølge det afsnit, så skal vi dække hele pladsen med plader. Ingen af vore køretøjer vejer under 3500 kg., og vi kører over hele pladsen, idet vi bruger køretøjer, når vi sætter teltet op - og så er der alle beboelsesvogne og lignende, kommenterer Klaus Jochumsen, som pointerer, at Hvidovre er det eneste ud af 107 steder, at man oplever denne “modstand”. - Og så i en kommune med et Cirkusmuseum og gamle familietraditioner blandt borgerne om at tage i cirkus hvert år. Vi skal optræde i morgen (red. forrige onsdag) på rådhuspladsen i Rødovre, og her er der ingen problemer, de lægger endda plader ud for os på indkørelsesvejen, for de vil gerne have cirkus til byen, tilføjer turnéchefen. Ingen skjult dagsorden Dennis Næser, virksomhedsleder af Parkdriften i Hvidovre Kommune, fortæller til Hvidovre Avis, at man gerne ser cirkusarrangementer i byen, der skal bare tages hensyn til begge parter i sagen, idet kommunen sidste år stod tilbage med en regning på 250.000 kroner for reetablering af de grønne områder efter lignende arrangementer. - Det er rigtigt, at vores nye reglement kræver køreplader på udsatte indkørelsesveje, og det er simpelthen af hensyn til den omfattende renovering af pladsen efterfølgende. Der spares i øjeblikket, og jeg vil hellere plante vejtræer i kommunen for 250.000,- end jeg vil lade pengene gå til reetablering af grønne områder. Hvorfor skal de grønne områder være af så høj en standard? - Vi arbejder i alle borgeres interesse og skal varetage disse, og vi kan ikke reservere et område til Cirkus Arena, som kommer til byen en gang om året. Der skal være mulighed for andre aktiviteter på de grønne arealer. Dertil skal det siges, at Arenas tilbagevenden hvert år er et tilløbsstyykke, som vi ikke vil støde væk, så derfor er vi da klare til at snakke kravene igennem med Klaus Jochumsen, for der er absolut ingen skjult dagsorden, vi kan bare ikke lide det økonomiske tab, hvis det går galt. Jeg kan derudover sige, at Cirkus Arena har fået hele det indbetalte depositum tilbage, da der ikke var noget at komme efter i år. Så længe borgerene er tilfredse, så er vi glade. Og intet er gældende for altid, så vi taler gerne med Arena om en tilpasning af krav, som økonomisk vil være tåleligt for alle, slutter Dennis Næser. bak

Cirkusgrunden ñ Arenas forestilling Kommunen krÊver, at Arena lÊgger jernplader ud p hele omrÂdet ñ hvilket er umuligt for cirkusset ñ det betyder, at man ikke lÊngere vil kunne bes¯ge HvidovreÖ. cirkus - cirkusdirekt¯ren - august 2008

Cirkusgrunden ñ Arenas forestilling Kommunen krÊver, at Arena lÊgger jernplader ud p hele omrÂdet ñ hvilket er umuligt for cirkusset ñ det betyder, at man ikke lÊngere vil kunne bes¯ge HvidovreÖ. cirkus - cirkusdirekt¯ren - august 2008Publiceret 01 September 2008 16:57