Sygemeldinger afgjorde vindmøllernes skæbne

To sygemeldinger havde altafgørende betydning på kommunalbestyrelsens beslutning

Af
oas

Et særdeles snævert flertal i kommunalbestyrelsen - nemlig 10 ud af kun 19 fremmødte - blev på mødet sidste uge enige om at give besked til Energistyrelsen om, at Hvidovre Kommune ønsker DONG Energys planlagte vindmøller ved Avedøre Holme længere ud i havet, end det er skitseret. De to fraværende medlemmer - Peter Broholm (V) og Ømer Kuscu (A) - ville med 95 procents sandsynlighed have stemt ja til den planlagte placering, men flertallet på dagen mente dog ikke, at det er blevet undersøgt tilstrækkeligt, hvor meget støjgenerne kan mindskes ved at placere møllerne langt fra land. Kommunalbestyrelsen anbefaler derfor en placering af vindmøllerne længere ude i havet, fordi man ønsker at mindske risikoen for, at borgere og virksomheder bliver generet af støj. I begyndelsen af 2008 gav Energistyrelsen besked om, at der skulle laves en undersøgelse af vindmølleprojektets påvirkning af miljøet. Kommunalbestyrelsen kom i februar med forslag til, hvad denne miljøredegørelse skulle indeholde. Nu er miljøredegørelsen udarbejdet, og alle forhold er blevet undersøgt. Et flertal i kommunalbestyrelsen mener dog ikke, at det blevet undersøgt tilstrækkeligt, hvor meget støjgenerne kan mindskes ved at placere møllerne langt fra land. Kommunalbestyrelsen anbefaler derfor en placering af vindmøllerne længere ude i havet , fordi man ønsker at mindske risikoen for, at borgere og virksomheder bliver generet af støj. Mindretallet - med borgmesteren i spidsen - tager lige som Teknisk Forvaltning VVM-redegørelsen til efterretning i den foreliggende udgave. Hvis de yderligere undersøgelser vedrørende Spildevandscenterets havledninger mod forventning, skulle ændre på VVM-redegørelsens konklusioner, foreligger der dog en ny situation, som kommunen og Energistyrelsen må forholde sig til. Det er endvidere mindretallets vurdering, at de nye vindmøller vil kunne bidrage til at understøtte Hvidovre Kommunes “Lokal Agenda 21-strategi” for en bæredygtig udvikling og status som klimakommune.

Publiceret 01 September 2008 16:57