Derfor nej til ramadan-støtte

I en artikel i Frederiksborg Amts Avis fremgår det, at Lillian Mathiesens og undertegnedes "nej" til støtte til omtalte ramadanfest skyldes, "at udvalget allerede har brugt mange penge på Kulturnatten og derfor ikke har råd til at støtte endnu et kulturnat-projekt". Dette er bestemt ikke rigtigt! Årsagen er helt klart af principiel karakter. Kulturelt Udvalg (politisk) reserverede den 26. marts 2008 en rammebevilling stor kr. 85.000.- til afholdelse af Kulturnatten (En bevilling der udgør ca. 10 procent af den samlede Kulturpulje). De 85.000 kr. disponeres efterfølgende af Kulturelt Samråd (paraplyorganisation), som efter ansøgning tildeler respektive foreninger/aktører tilskud til arrangementer på Kulturnatten. Grundlæggende synes vi begge, at Fuat Yalans ansøgning har et ædelt sigte m.h.t. at udstrække den specielle stemning ved ramadan-middagen til muslimernes medborgere i Helsingør. Og det tidsmæssige sammenfald mellem Ramadanen og Kulturnatten gør naturligvis Kulturnatten oplagt til en sådan seance. Som medlem af Kulturelt Udvalg burde Fuat Yalan dog være fuldt bekendt med såvel kriterier som beløbsstørrelse og ansøgningsfrister for den samlede bevilling til Kulturelt Samråd, da dette er en årlig tilbagevendende begivenhed. Fuat Yalan burde således i stedet have ansøgt Kulturelt Samråd indenfor den fastsatte tidsfrist - og ikke efterfølgende Kulturelt Udvalg. Skulle tildelingen fra Kulturelt Samråd ikke dække samtlige omkostninger, er han selvfølgelig velkommen til – ligesom andre aktører - at søge alternative kanaler. Herunder såvel offentlige som private sponsorer, fagforeninger o.l. På trods af det sene tidspunkt for ansøgningen (dateret 08. august) vil dette fortsat kunne nås, og vi skal ønske ham held og lykke med ansøgningerne. Det skal i den anledning anføres, at der forinden Kulturelt Udvalgs behandling af sagen allerede var bevilget 2 gange 7.000 kr. fra andre kommunale puljer. Ifølge Frederiksborg Amts Avis er der nu endvidere også (foreløbig) en enkelt fagforening på banen som bidragsyder. Så det kan sagtens nås! For os to underskrivere er det således mere et spørgsmål om "principper for rammebevillinger" end om at "om at have råd" som anført i artiklen. Vi er fortsat tilhængere af tildeling af en rammebevilling til Kulturnatten - og synes i øvrigt at såvel Kulturelt Udvalg som borgerne får rigtig meget for pengene - og ønsker ikke efterfølgende at yde yderligere støtte til enkeltarrangementer, hvilket vil udhule hele idegrundlaget for Kulturnatten. Samtidig ser vi dog gerne at flere af de foreninger der i det daglige modtager offentlige tilskud tager aktivt del i Kulturnatten.

Publiceret 01 September 2008 15:00