FLYVENDE ROTTER ER LIGE SÅ SKADELIGE SOM UKRUDTSMIDLER

POUL L. HANSEN med en kommentar til læserbrev om due-svineriet:

Kommentarer til indlægget fra KSL i Hvidovre Avis den 13. august 2008: Skovduer, Ringduer, eller de “Flyvende Rotter” som jeg fortrækker at kalde de duer der huserer i bebyggede områder har jo været en pestilens i mange år og ikke kun sidste år. Den dame du har talt med i Hvidovre kommune ved nok ikke rigtigt hvad det drejer sig om når hun har sagt at du “bare” skulle fjerne rederne. Det kræver nok at Hvidovre Kommune skal fjerne alle træer over 2 m i grundejernes haver, samt de træer kommunen selv har plantet, bl.a. Platantræerne på Paris Boulevard som ikke bliver “skåret ned” (og som i sig selv er en pestilens for grundejerne). Har du prøvet at ringe til Hvidovre Jagtforening? Jeg kan ikke forestille mig at der er jægere der gider skyde duer fra villahaver bl.a. fordi det kræver tilladelse fra Landbrugsministeriet til at skyde duer med haglgevær, duerne er uspiselige og det koster jo også patroner. Det støjer “også en del”, men støjen vil nok drukne i støjen fra alle de udrangerede motorplæneklippere som støjer op til 150 db og som kritikløst bliver brugt døgnet rundt. Her burde Hvidovre Kommune “tage fat”, få sat nogle max. db på samt, tidspunkter på døgnet hvor div. grundejere måtte bruge motorplæneklipperne på de små frimærker af en græsplæne de har.. Det ville være rart at alle os der bruger håndklippere kunne få fred eksempelvis til spisetiderne, når vi har gæster eller sover til middag. Tomgangsregulativet bliver desværre heller ikke overholdt, ej heller af Kommunens egne folk. Der er massevis af generende støjkilder fra grundejerne og andre fra vores private veje. Hvad for eksempel med alle de biler, knallerter og motorcykler der kører alt for stærkt og hvor utroligt det end lyder er det mange familier som selv har små børn. Tilbage til duerne: Hvis det lykkedes dig at få kontakt med en jæger der har alle papirerne i orden, så må han godt skyde duer og skader fra vores ejendom, ja han må også gerne skyde alle de katte som bevidstløst bliver lukket ud på vores ejendom. Alternativet til at fælde træer og entrere med en jæger kunne jo være at Hvidovre Kommune fik fremstillet et antal due/skade- fælder som kunne lånes for eksempel på Materialegården eller Vandværket på lige fod med udlåning af ukrudtsbrændere, ekskrementerne fra de “Flyvende Rotter” er lige så skadelig for grundvandet som ukrudtsmidler. Med venlig hilsen Poul L. Hansen Paris Boulevard 38

Publiceret 01 September 2008 16:57