Kim sterberg Liste T november 2005

Kim sterberg Liste T november 2005

SÅ LAD OS DA FÅ EN FOLKEAFSTEMNING OM VINDMØLLERNE

Når kommunalbestyrelsen nu er så delt i holdningen omkring vindmøllerne, må det være på sin plads at spørge Hvidovres borgere gennem en vejledende afstemning, skriver KIM ØSTERBERG, Liste T

Frygtskabende og udokumenterede myter var sammen med en reel modstand mod vindmøller og en igangværende intern magtkamp om borgmesterposten i den Socialdemokratiske gruppe nogle af de væsentligste elementer i denne frygtens alliance, der stemte imod Teknisk Forvaltnings indstilling til høringssvar på VVM-undersøgelsen for opførelse af de nye vindmøller på Avedøre Holme. Dertil kom introduktion af et såkaldt forsigtighedsprincip, der. hvis det skulle danne målestok for fremtidige beslutninger i kommunalbestyrelsen, ville betyde handlingslammelse og kaos. Hvor vi f.eks. skulle lukke de fleste veje, forbyde biler og lastvogne og nedlægge de fleste legepladser på daginstitutionerne. For tænk nu hvis.. Reelle og konstaterede globale udfordringer som når ozonlaget år for år nedbrydes, CO2 udslippet stiger, isen ved polerne smelter, fyldte meget lidt i modstandernes argumenter. New York og Malmø gør det Modstandernes meget provinsielle og snæversynede horisonter står i skærende kontrast til andre storbyers og større byers offensive tiltag for at bringe den alternative energi ind i og omkring byrummene bl.a. med vindmøller på kystnære havområder, på land og sågar på hustage. Når 70 procent af verdens CO2 udslip sker i og omkring bysamfund, så må løsningerne også tilvejebringes her. Flertal for vindmøllerne Beslutningen mod vindmøllerne skal ses med baggrund i, at to erklærede tilhængere var fraværende i kommunalbestyrelsen på grund af sygdom, hvorfor der reelt er et flertal for vindmøllerne. Det er der efter min opfattelse også i Hvidovres befolkning. Hvilket jeg er blevet bestyrket i efter de seneste dage mange borgerhenvendelser, der kan samles i en sætning. “Nej det kan de da for alvor ikke mene, at sætte en stopper for vindmøllerne”. Når kommunalbestyrelsen nu er så delt i holdningen omkring vindmøllerne, må det være på sin plads at spørge Hvidovres befolkning gennem en afstemning. Derfor vil liste T og gerne sammen med andre tilhængere stille forslag i kommunalbestyrelsen at der afholdes en vejledende folkeafstemning for eller imod vindmøllerne. Vi vil også tage initiativ til, at det reelle flertal kan manifestere sig i kommunalbestyrelsen gennem en fælles udtalelse for opførelse af vindmøllerne. Jeg er derfor stadig meget optimistisk, selv om vi tilhængere kom lidt bagud i første halvleg. For vi vender stærkt tilbage i anden. Jeg skal derfor opfordre Vindmøllelavet og Dong Energy til at fortsætte bestræbelserne og processen for opførelse af vindmøllerne. Lad os døbe møllerne Tro, Håb og Kærlighed med TRO på at det lykkes, med HÅB om, at vi kan inspirere andre og med KÆRLIGHED til mennesket, miljøet og Hvidovre. Lad os vende mange års dårligdomme i og omkring Avedøre Holme til noget positivt, og få det fremragende udstillingsvindue til resten af verden og et flot vartegn for Hvidovre som klimakommune og få styrket den alternative energi til gavn for miljøet, eksporten og beskæftigelsen. Og lad os så endelig få gjort noget ved det reelle støjproblem for Hvidovre - støjen fra motorvejene. Med venlig hilsen Kim Østerberg, Liste T

Publiceret 01 September 2008 16:57