STYRELSEN BØR IKKE OMGØRE BESLUTNINGEN

Til Energistyrelsen, Lisbeth Nielsen, hvem sagen vedrører. I henhold til vor samtale idag, den 27. august 2008, fremsender jeg hermed tekst om de problemer der opstår, især med ukendskabet til den skadelige virkning på personer, ved den lavfrekvente støj fra de store havvindmøller. Der foregår for øjeblikket en undersøgelse af disse problemer ved Aalborg Universitet, med store forsøgsmøller, men en afgørelse kan trække ud. Den 26. august 2008, ved et møde i kommunalbestyrelsen i Hvidovre, blev der taget afstand fra den foreliggende plan, om, at bygge tre havvindmøller i vandkanten af Avedøre Holme, idet det foreliggende forslag blev forkastet. Jeg har fået oplyst, at man ved at bygge møllerne i vandet, umiddelbart uden for holmene kan omgøre beslutningen; der derved lægges i Energistyrelsens hænder. Gives denne tilladelse, medfører den de store ulemper for beboerne i Avedøre, som man netop ved at forkaste projektet i kommunalbestyrelsen, ønskede at undgå. Venlig hilsen Kai Lindbæk

Publiceret 01 September 2008 16:57