Analyse af kommunens bilpark

Måske skal der i fremtiden leases biler?

Af
oas

Socialudvalget kom under udvalgsbehandlingen af budget 2009 med et forslag om eventuel leasing af hjemmeplejens biler. Begrundelsen var, at bilparken var utidssvarende og meget omkostningskrævende . Det er vurderingen, at en leasingaftale kan medføre besparelser på omkring 100.000 kr. årligt i budgettet. I forbindelse med fremsættelse af forslaget blev det besluttet at undersøge idéen nærmere. Leasing byder på en række fordele af både driftsmæssig og økonomisk art. Det er derfor besluttet, at foretage en nærmere analyse af kommunens samlede bilpark. Spørgsmålet om udskiftning af hjemmeplejens bilpark afventer resultatet af analysen.

Publiceret 22 September 2008 16:01