Der sker stadig alt for mange højresvingsulykker.

Der sker stadig alt for mange højresvingsulykker.

Bilister sjusker ved højresving

Højresvingsulykkerne er tilsyneladende svære at komme til livs. Men måske er noget af forklaringen dukket op. En trediedel af bilisterne sjusker nemlig ved at overskride stoplinierne i lyskryds. De frygtede højresvings-ulykker, hvor cyklister påkøres og dræbes eller kvæstes, har optaget trafikforskerne gennem flere år. Flere løsninger har set dagens lys, men stadig sker der alt for mange højresvingsulykker. Det har fået Dansk Fodgænger Forbund til at foretage trafik-observation i nogle udvalgte lyskryds, og resultatet er at overraskende mange, nemlig hele 33% af bilisterne, overskrider stoplinierne. Overskridelserne er registreret for både ligeudkørende og venstre- eller højresvingende biler, men især overskridelse ved højresving er fatalt for cyklister, som skal fortsætte ligeud. Stoplinerne er jo mange steder netop trukket lidt tilbage for at bilisten bedre kan se cyklisterne. Flere årsager til sjuskeriet - Nu skal bilisterne ikke have al skylden alene, siger formand Mikael le Dous. - Nogle af stoplinierne var udviskede til næsten usynlighed, og det hjælper selvfølgelig ikke på sagen. Men det ændrer ikke ved det overordnede billede, som tegner sig: Hele en trediedel af bilisterne overtræder de regler, som skal være med til at forhindre ulykker i trafikken. Herunder højresvingsulykker. - Vores observationer tyder desværre på at vi kan indføre nok så mange regler og foranstaltninger i trafikken, men det vil have ringe effekt, hvis bilisterne ikke overholder disse regler, siger fodgængerformanden. Trafik-observationerne blev foretaget midt på dagen i perioden 9.- 15. september 2008 i Helsingør. Der er foretaget ialt 165 observationer, med 55 overskridelser, i tre forskellige lyskryds. Antal overskridelser for de tre lyskryds var henholdsvis 32, 33 og 39%.

Publiceret 22 September 2008 16:01