Anton O. Dalsgaard

Anton O. Dalsgaard

DØDSFALD

En kendt og vellidt Hvidovreborger, fhv. politikommissær Anton O. Dalsgaard , Strandbyparken, er afgået ved døden sidste tirsdag den 16. september. Anton Dalsgaard, der blev 93 år, startede som politibetjent på prøve på station 7 (på Østerbro) i september 1940, var kendt ud over landet som politifolkenes faglige talsmand og leder i mere end 28 år. Han var formand for Dansk Politiforbund fra 1952 og frem til 1977, hvor han gik på pension. Forinden havde han haft tillidsposten som formand for Københavns Politiforening fra 1949 til 1952. Han havde også en række internationale tillidshverv, både i Skandinavien og på europæisk plan, og i kraft af sit medlemsskab af CO1`s hovedbestyrelse, deltog han også i det omfattende arbejde vedrørende en reform af tjenestemandssystemet i Danmark. Som pensionist var han stadig aktiv i en lang årrække, bl.a. som initiativtager til dannelsen af Politihistorisk Selskab i 1979. Kollegaerne har hædret Anton Dalsgaard med udnævnelsen til ærsmedlem både i Dansk Poliforbund, Københavns Politiforening og Foreningen af Politiledere i Danmark. Æret være Anton Dalsgaards minde.

Publiceret 22 September 2008 16:01