De vil kæmpe for Risbjerggårds bevarelse! Et glimt af deltagerne ved den stiftende generalforsamling.

De vil kæmpe for Risbjerggårds bevarelse! Et glimt af deltagerne ved den stiftende generalforsamling.

Erling Groth formand for "Risbjerggårds Venner"

Vi må stå vagt om Risbjerggård, sagde Groth, der glædede sig over det samlede borgerinitiativ

Foreningen “Risbjerggårds Venner” er nu en realitet efter den stiftende generalforsamling i tirsdags på Risbjerggård. Initiativet er taget efter et borgermøde tidligere på året, hvor mange af deltagerne udtrykte interesse for at deltage i en sådan forening. Vedtægterne blev formuleret i fællesskab og senere vedtaget af forsamlingen. Erling Groth blev valgt som formand, Ebbe Bay blev kasserer, og til bestyrelsen valgtes iøvrigt Curt Skaarup, Bjarne Pyndt og Anne Leidecker. Kontingentets størrelse blev herefter fastsat til 75 kr. årligt, - dog således, at det beløb, som medlemmerne indbetaler nu er gældende for resten af 2008 indtil den 31.12.2009. Kassereren modtog herefter indbetaling og registrering af medlemmernes kontingent samt notering af diverse adresser m.v. Den nyvalgte formand Erling Groth takkede for fremmødet og glædede sig over at der nu igen er et samlende borgerinitiativ, som vil stå vagt om Risbjerggård og som samtidig vil oplyse om de spændende fremtidsmuligheder for hele Risbjerggårdområdet. - Alle Hvidovres borgere skal have en fair mulighed for at give deres besyv med om disse planer, sagde den nyvalgte formand. Kunstneren Uffe Schønemann uddelte plakater til deltagerne og udtrykte sin glæde over, at dette hus kan fortsætte! Risbjerggårds Venners første arrangement bliver iøvrigt en maleriudstilling af Schønnemanns værker.

Publiceret 22 September 2008 16:01