Socialudvalgsformand Helle Adelborg.

Socialudvalgsformand Helle Adelborg.

FARCEN OM MAD TIL BØRNEHAVEBØRN

Socialudvalgsformand HELLE M. ADELBORG(A) om den sande tåbelige historie om et finanslovsforslag:

Fornylig kom Hvidovre Kommunalbestyrelse igennem 1. behandlingen af budget 2009, og endnu engang fik vi blot fra oppositionens side at vide, at vi altid “ bare” giver regeringen skylden for vores økonomi. Det fik mig i år til i min budgettale at tage udgangspunkt i en konkret sag, som jeg gerne gennem avisen ønsker at gøre synlig for avisens læsere. Kommunen står nemlig over for en stor og endnu ikke veldefineret opgave med at etablere en madordning i børnehaverne, der giver børnene et sundt måltid mad midt på dagen, fra 1. januar 2010. Når vuggestuerne ikke nævnes her, er det jo, fordi disse i Hvidovre altid har fået serveret mad midt på dagen, så derfor skal vi ikke her til at etablere funktionen. Der skal ikke herske den mindste tvivl om, at vi også hos Socialdemokraterne finder det en rigtig god idé, at servere et sundt og nærende måltid mad til børnene midt på dagen. Problemet er, at der endnu ikke foreligger bud på, hvad der forstås ved et sundt måltid mad. Der forventes først at foreligge minimum til mad til børnehavebørn fra Fødevarestyrelsen ved årsskiftet 2008/2009, men budgettet skal være indberettet til Indenrigsministeriet inden midten af oktober dette år. Regeringen har vedtaget loven uden at skelne til konsekvenserne for kommunerne. Loven sættes i værk, men der er mange krav, der skal opfyldes, levnedsmiddelkrav, arbejdstilsynets krav, hygiejnekurser, affaldshåndtering, elevator-lifte, afsætningsramper, køkkenindretninger, ombygninger, udvidelser o.s.v. Det bliver meget dyrt for kommunerne. For Hvidovre vil den fulde løsning koste ca. 40 mill.kr., for den mindre ca. 10 mill.kr i anlægsetablering. Dertil kommer, at køkkenerne i mange ældre daginstitutioner ikke kan leve op til levnedsmiddelstyrelsens krav vedr. madlavning, og det medfører enorme ekstra anlægsudgifter for kommunerne og så er der pt. anlægsstop! Derudover er der også krav om udbygning af køkkener i 0-6 års institutioner, hvis de skal lave mad til børnehavebørnene, det vil give os kapacitetsproblemer. Endelig må man som ansat faktisk ikke bære mere end højst 3 kg fra én etage til en anden. Så de steder, hvor vores institutioner ligger fordelt på 2 etager, eller der måske bare er et par trin op, så skal vi bruge penge på at installere elevatorlifte. Endnu en kostbar affære for kommunen. Vi bliver straffet For nogle år tilbage nedsatte regeringen grænsen for, hvor mange procent af driftsudgifterne forældrene måtte betale. For Hvidovre Kommune betød det intet, da vi i forvejen var under procentgrænsen (22,9 %) for 0-3 års børnene, og som et bevidst politisk valg blev vi ved med at være under grænsen og samtidig fortsatte med køkkenfunktionen i vore vuggestuer. Kommunerne har i forslaget fået en eneste økonomisk mulighed for at finansiere madforslaget, nemlig ved at øge forældrebetalingen igen fra de 25 % til 30 % af driftsudgifterne. Dette kan dog ikke finansiere etableringen af dette efterhånden noget store projekt. Men jeg synes, at vi nu bliver straffet og skal pålægge forældrene skyhøje daginstitutionstakster for denne mad. Ja, man kan jo også kalde det en skjult skatteforhøjelse, som regeringen her er med til at lægge på Hvidovres børnefamilier. Med andre ord betyder det, at forældrene til vuggestuebørnene kommer til at betale mere, fordi vi bliver nødt til at forhøje forældrebetalingen for vuggestuebørnene for at finansiere maden til børnehavebørnene - det er vi ikke glade for, men vi har ikke fået andre muligheder for finansiering af forslaget. Nu nævner jeg bare nogle andre problemstillinger i flæng: Forberedelse af dyre EU-udbud, hvis vi ikke selv skal producere maden. Er der overhovedet leverandører nok? Kan maden produceres ude til den pris vi kan/vil betale? Institutioner i lejede lokaler, hvad vil ejerne være med til af køkkenombygninger/udvidelser? 40 kg tunge transportkasser, hvis vi får leveret mad udefra - kræver både køreramper og afsætningsramper og sikkert masser af elevatorlifte og nye opvaskefaciliteter. Tre timers opbevaring i køle-varmekasser - er det godt nok til at tilfredsstille fødevarestyrelsens krav? Kan vi få personale til opgaverne? Jeg kunne blive ved og ved med at fortælle om alle de økonomiske og praktiske problemer, som kommunerne er blevet pålagt af regeringen i denne her sag. “Hvordan synes du selv det går”, kunne jeg tænke mig at spørge beslutningstagerne om i denne sag. DET MÅ VÆRE EN OMMER!!!!! - Og nej, dette er ikke klynk, men den sande tåbelige historie om et finanslovsforslag for 2008 indgået mellem regeringen, DF og Ny Alliance, der desværre er blevet et mareridt af værste skuffe. Hilsen fra Helle Moesgaard Adelborg Viceborgmester og formand for Social- og sundhedsudvalget

Publiceret 22 September 2008 16:01