Bilister skal nu være opmærksomme på hastighedsnedsættelsen på Byvej

Bilister skal nu være opmærksomme på hastighedsnedsættelsen på Byvej

Pas på fartbøder!

Hatighedsgrænsen på Byvej sættes ned i denne uge

Af
oas

Hastighedsgrænsen på Byvej sættes ned fra de nu 60 km/t til den almindelige hastigheds-grænse i bymæssig bebyggelse på 50 km/t. Som omtalt her i avisen for et par uger siden, har teknik- og miljøudvalget givet Teknisk Forvaltning tilladelse til at ændre hastighedsgrænsen på Byvej. Det samme har politiet nu også gjort. Ændringen af hastighedsgrænsen til 50 km/t på Byvej gennemføres i denne uge. Der vil i den første tid være opsat en fartviser til at minde trafikanterne om den nye hastighedsgrænse. Baggrunden for ændringen er dels, at en række beboere langs Byvej har henvendt sig til Teknisk Forvaltning med ønske om få farten ned på Byvej, dels at Byvej med årene har og fortsat vil få en mere bymæssig karakter. Men hastighedsnedsættelsen skal også ses i lyset af, at der de seneste 10 år er registreret 41 trafikuheld på Byvej, hvor en er blevet dræbt, fem er kommet alvorligt til skade mens otte personer er kommet lettere til skade.

Publiceret 22 September 2008 16:01