Så slug dog den kamel!

Det er skrevet adskillige gange på denne plads: Antallet af borgere i Hvidovre falder stille og roligt, mens antallet af børn i den skolepligtige alder falder drastisk i de kommende år! Det viser den seneste befolkningsprognose med al tydelighed. Den viser nemlig et faldende elevgrundlag på samtlige 11 skoler lige så langt frem, som øjet rækker. Og det er i denne sammenhæng helt frem til år 2021. Længe har det imidlertid været således, at man i Hvidovre Kommune har haft et tabubelagt emne. Det har været tabu at tale om antallet af skoler - uanset antallet af elever. For med Socialdemokratiet og borgmesteren i spidsen, er det flere gange blevet meldt ud: “Vi lukker ikke skoler. Vi redder skoler”. Derfor forsøgte kommunen sig med en løsning på problemet. Løsningen hed en gennemgribende ændring af de eksisterende skoledistrikter. Men løsningen er ikke holdbar. Mange elever vil få særdeles uhensigtsmæssige skoleveje, og skolerne vil ikke kunne opretholde en bæredygtig økonomi og et bæredygtigt antal elever i klasserne. Det ved man udmærket godt derude i det virkelige liv, dér hvor skoen virkelig trykker. I høringssvarene til forslaget til ændring af skoledistrikterne melder et flertal af de 11 skoler da også klart ud: 11 skoler er ikke løsningen på fremtidens skolestruktur i Hvidovre. Og høringssvarene er blevet læst og hørt. Derfor beder Skole- og Kulturforvaltningen nu Skoleudvalget om lov til at gøre arbejdet om. Embedsmændene var i foråret sat på en bunden opgave, hvor resultatet var givet på forhånd.: Uanset hvor få børn der er i byen, skal vi have 11 skoler! Nu beder de så om lov til at finde den løsning, der er den bedste for Hvidovre og den bedste for Hvidovres børn. Det er svært at forestille sig, at det socialdemokratiske tryk nu ikke tages af den politiske styring af embedsapparatet. Men først skal der sluges en tabubelagt kamel!

Publiceret 22 September 2008 16:01