Studerende kan få legat af banken

Nu kan studerende fra Hvidovre, der planlægger at tage et semester i udlandet, få et økonomisk rygstød af Danske Bank. I løbet af efteråret vil Danske Bank uddele i alt 170 legater af 20.000 kroner før skat. Modtagere af Danske Banks studielegater bliver fundet gennem lodtrækning, så konkurrencebetingelserne er ens for alle. Kriterierne for at søge et Danske Studielegat er, at den studerende skal læse på en SU-berettiget, videregående uddannelse og have gjort det i mindst to år, begynde udlandsopholdet i foråret 2009, kunne meritoverføre semestre i udlandet til det danske studie og læse tre til måneder i udlandet i forbindelse med studiet. Endvidere skal man være fyldt 20 år. Yderligere information findes på Danske Banks hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 1. november 2008.

Publiceret 22 September 2008 16:01