Teater Vestvolden sparer op

Af
oas

Teater Vestvoldens har afleveret et fint årsregnskab for 2007-2008. Kultur- og fritidsudvalget forventes på sit kommende møde at godkende Teater Vestvoldens seneste driftsregnskab. Teater Vestvolden har fremsendt resultatopgørelse for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Kultur- og fritidsafdelingen har gennemgået driftsregnskabet og status og har bl.a. påset, at Hvidovre Kommunes udbetalte tilskud er indeholdt i regnskabet. Der er i regnskabet medtaget tilskud for 2. halvår 2007 samt 1. halvår 2008 på i alt 3.474.817kr., som primært vedrører driftstilskud til teateret. Sæsonens resultat før tilskud udgør -2.911.645 kr., mens nettoresultatet udgør 575.672 kr. mod det budgetterede 323.069 kr. Dette overskud skal blandt andet bruges som opsparing til egnsspillet i 2010. Egenkapitalen udgjorde primo sæsonen 2007/2008 en negativ saldo på -293.902 kr. Efter overførsel af driftsresultatet på 575.672 kr. udgør egenkapitalen herefter 281.770 kr.

Publiceret 22 September 2008 16:01