BLEV SENDT HJEM UDEN AT VÆRE RASK

Næsten til at få mareridt over, at jeg en dag kan havne på Hvidovre Hospital, skriver LIS EDELMANN:

Den 10.09 læste jeg i Hvidovre Avis om Aase Lunds oplevelser med to hospitaler, og jeg supplerer gerne med vores oplevelser af de samme to hospitaler. På Glostrup Sygehus var min far for halvandet år siden gennem seks uger indlagt til genoptræning af sit venstre ben efter en lille hjerneblødning. Vi oplevede en utrolig omsorgsfuld behandling fra hele personalet, og min far var meget glad for at være der. I starten af august i år blev min far, som dels er meget svagtsynet og dels er totalt afhængig af en rollator, indlagt på Hvidovre Hospital, da han slet ikke kunne støtte på venstre ben og samtidig havde ondt i det. Dagen efter blev han sendt hjem med besked om, at man ikke kunne se, at noget var galt. Den 20. august blev han igen indlagt på Hvidovre Hospital med stikken i brystet. Man finder så ud af, at han har haft en blodprop i venstre ben, og denne er blodprop er nu vandret op i lungen. Da beskeden var, at benet ikke ville kunne genoptrænes, besluttede min far at vælge livet fra, da han kun kunne se frem til et liv i total afhængighed af andre, så han ophørte med at spise og tage medicin. Hospitalet ville ikke beholde ham, da han var færdigbehandlet, og da han, som en ældre læge sagde, jo havde frabedt sig behandling! Min far ønskede ikke at komme hjem (af hensyn til min mor), og min 84-årige mor, som absolut ikke selv er rask, bad om at få ham på plejehjem. Desværre havde kommunen ikke plads, så han blev udskrevet til hjemmet, selvom vi havde en klar aftale med en sygeplejerske om, at hospitalet ville beholde ham, indtil min mor og jeg havde været med til et møde, hvor vi kunne tale om de fremtidige muligheder. Jeg bad så om at få en hospitalsseng hjem, så min far selv ville være i stand til at vende sig ved at tage fat i sengehesten, men det kunne ikke nås, blev der sagt. Herefter fik min mor et klap på armen sammen med ordene: “Det skal nok gå.” Alle sygeplejersker og sygehjælpere fra Hvidovre Kommune, der indtil nu har været her, har indigneret sagt, at sådan noget skal være i orden, inden patienten kommer hjem - både af hensyn til patienten men også af hensyn til deres arbejdsstilling. Jeg bor i Tune, men det er nok desværre ikke tilstrækkelig garanti for, at jeg ikke en dag havner på Hvidovre Hospital - det er næsten til at få mareridt af bare at tænke på. Med venlig hilsen Lis Edelmann

Publiceret 22 September 2008 16:01