ER KOMMUNEN BLEVET ET DIKTATUR?

Et åbent brev til alle forældre samt Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune:

Det har tidligere været en god tradition i Hvidovre, at forældrebestyrelserne i kommunens dagsinstitutioner er blevet hørt. Ikke mindst det gode initiativ i foråret, hvor der blev indkaldt til dialogmøder, og alle ideer blev modtaget med åbne arme. Og vi har syntes, at Hvidovre Kommune har en god børnepolitik og nogle fine visioner om “Det gode børneliv”. Men denne illusion er bristet, for nu er der varslet nedskæringer i daginstitutionerne - og det uden at vi forældre er blevet informeret eller hørt: 1. Lukning i to uger i sommerferien. 2. Lukning før Påske. 3. Lukning mellem Jul og Nytår. 4. Reducering i den ugentlige åbningstid med 1½ time. 5. Syv fuldtidsstillinger i Avedøre. Er der ikke grænser for hvor meget, I kan og vil forringe vores børns og ikke at forglemme personalets hverdag? Det bliver ikke sjovt at være småbørnsfamilie i Hvidovre Kommune. Er det virkelig kommet så vidt, at Hvidovre Kommune ønsker at diktere, hvornår vi forældre skal holde sommerferie? Hvem kommer dette til gode? Da slet ikke børnene, for vi forældre kan umuligt alle sammen få ferie i de pågældende to uger hvert år. Dermed skal vores børn passes af personale, som de til dagligt ikke er sammen med. Og hvad med personalet? De er faglige kompetente mennesker, som vi trygt skal kunne overlade vores kære små til. De får også dikteret deres sommerferie, selv om de som almindelige mennesker nok kunne tænke sig selv at få indflydelse på, hvornår de vil holde deres velfortjente sammenhængende tre ugers afbræk fra en travl hverdag. Og begrænsningen i åbningstiden. Hvor bliver vores fleksible hverdag af? Skal vi forældre så til at søge nyt arbejde eller gå på deltid? Det er kun de færreste familier, som har den mulighed! Hvad med den enlige forælder, der kæmper for at få en normal hverdag til at hænge sammen? Vi er også bekymret for de syv fuldtidsstillinger, Kommunen vil skære ned i Avedøre. De blev tildelt af en grund, som vi tror på fortsat er der. I dag har alle mulighed for at søge og gøre brug af de sociale dispensations-timer, som stilles til rådighed. Disse timer bruges flittigt af alle institutioner og med god grund. Hvad sker der så med de timer, og hvor ender de så henne? Det er da umuligt, at se, hvem denne nedskæring skulle komme til gode. Det bliver i hvert fald ikke børnene og pædagogerne, der får den ekstra hjælp i hverdagen, som vores børn nogle gange har brug for. Nedskæringerne kan få store konsekvenser for Hvidovres institutioner. Oveni alt dette frygter vi, at nedskæringerne medfører, at der skal bruges flere vikartimer - og så kan den påståede besparelse hurtigt forsvinde. Vi beklager det hårde spørgsmål i overskriften. Vi vil glæde os til at skrive det næste indlæg under overskriften “Tak fordi I lyttede til os - og tænkte jer om”. Om det sker, er op til jer - politikere og embedsmænd i Hvidovre Kommune. På vegne af forældrebestyrelserne i Kernehuset, Baunevangens vuggestue, Baunevangens børnehave Børnehuset ÆblehavenPia Lundgaard Formand i Baunevangens Vuggestue Lise-Lotte Rasmussen Formand i Børnehuset Æblehaven

Publiceret 22 September 2008 16:01