Kenneth F. Christensen.

Kenneth F. Christensen.

HVEM SKAL FØRST I KØEN?

KENNETH F. CHRISTENSEN (A) om regeringens skævvridning:

Vores sundhedsvæsen har det efterhånden rigtig dårligt og det bliver mere og mere synligt efterhånden som VK-regeringen, støttet af Dansk Folkeparti, sidder længere og længere på magten. For nu at tage kræftbehandlingen har vi i Danmark været i verdenseliten, men efter 7 år med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti som styrmænd, så har vi nu en situation, hvor vores kræftbehandling er lige så ringe som i Etiopien! Det er ganske enkelt den totalt ideologiske fremfærd, der gør, at vores velfærdsprojekt med fri og lige adgang til blandt andet hospitalerne er ved at gå i koma og skal lægges i respirator. Den skævvridning som regeringen har påført med eksempelvis private sundhedsforsikringer smadrer dag for dag det, som vi som socialdemokrater har gjort så meget for at få opbygget. På nuværende tidspunkt har 800.000 danskere fået fingre i en privat sundhedsforsikring og flere kommer til. Jeg kan sagtens forstå den lønmodtager, der siger ja tak til at modtage en forsikring. Det er bare noget rigtigt rod, at virksomhederne kan trække forsikringerne fra i skat samtidig med, at eksempelvis Hvidovre Hospital skal betale for operationer mm. på private hospitaler når, indehaveren af en sundhedsforsikring eksempelvis bliver opereret i et knæ. Vores hospitaler har et pænt skrabet budget i forvejen, men det gør det absolut ikke bedre, at vores fælles hospitaler skal have udhulet deres økonomi endnu mere, fordi VK-regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti af rent ideologiske årsager har besluttet, at der skal være en klar forskelsbehandling på behandlingen af patienter. Der er med andre ord sket en klar opdeling i et A og et B hold, og da Hvidovre har mange borgere, der har lave eller middelindkomster, så rammer det vores borgere hårdere, end det eksempelvis gør i Hørsholm alene ud fra, at der med overvejende sandsynlighed er færre, der har adgang til en privat sundhedsforsikring. Jeg kan kun sige en ting til Venstre, Konservative og til Dansk Folkeparti. I er gennemskuet! I er gennemskuet i jeres forsøg på at smadre den velfærdsmodel, som socialdemokraterne gennem mere end hundrede år har fået opbygget. I er gennemskuet i jeres forsøg på at sikre, at dem, der har mest skal have det endnu bedre, mens dem, der har mindst, som eksempelvis pensionister og folk på overførselsindkomster, er dem, der reelt får lov til at betale for gildet. Jeg synes bare ikke det kan være rigtigt, at dem, der har det sværest i forvejen, dem, der har de laveste indtægter, de, der har den korteste levetid, de, der har flest livsstilssygdomme, at de skal straffes yderligere for, at dem, der har i forvejen skal forgyldes endnu mere. I er gennemskuet, og det er derfor, at vi som socialdemokrater har rejst kravet om, at der ikke skal være skattefradrag på private sundhedsforsikringer. Personligt så jeg gerne, at vi fik afskaffet de private sundhedsforsikringer fuldstændig, så vi atter kunne få en fri og lige tilgang til de danske hospitaler. Vi skal have stoppet det ideologiske felttog inden, der bliver indført amerikanske tilstande med krav om forsikring for behandling, brugerbetaling og alverdens andre ubehagelige skyggesider, som særligt Venstre reelt står for bliver en realitet! Derfor vil min opfordring til dig som borger være at sige fra. Sig, at du har gennemskuet deres nedsabling af vores velfærdssamfund og vores hospitalsvæsen og straf Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti til kommunalvalg, regionsvalg og folketingsvalg. Der er alt for meget ulighed i forvejen. Socialdemokraterne vil forandring. Vi kan, hvis du vil! Med venlig hilsen Kenneth F. Christensen Folketingskandidat for Socialdemokraterne

Publiceret 22 September 2008 16:01