Midt i en ny budgetlægningsfase

Kære ansvarlige byrådspolitikere! Hvor er det dog dejligt at høre jeres forskellige oplæg til næste års budget. Nu er der heldigvis ingen smalle steder i forhold til at prioritere bedre økonomi til daginstitutioner og skoler. I snit foreslås det, at der bliver afsat 10 millioner ekstra til børneområdet til næste år. Samarbejdet med Københavns kommune om udnyttelsen af ledige pladser bliver alligevel ikke aktuel, da vi åbenbart kun har få ledige pladser tilovers i de enkelte institutioner. Hvis de få pladser skulle kunne udnyttes af Københavns kommune, ville det betyde en omrokering i de enkelte institutioner for at skabe plads. Og det vil vores politikere heldigvis ikke være med til, for det ville jo være synd for børnene! Ovenstående er jo en helt fantastisk ny og god børnevenlig politik for børnefamilierne i kommunen, som vi kun kan glæde os over! For os, der med al tydelighed husker knap et år tilbage, lød der anderledes dystre udmeldinger. Gurreparkens Børnehave blev ofret i kampen for at føre en "ansvarlig politik" i forbindelse med "ledig kapacitet på dagtilbudsområdet". Man havde alt for mange ledige pladser rundt omkring i kommunen, og disse skulle fyldes ved at man lukkede nogle mindre institutioner og flyttede børnene til de mange tomme pladser. For blot et år siden, hed det, at der ville være 155 ledige pladser i 2008, som ville stige til over 400 i løbet af en kort årrække. Gurreparkens 50 pladser blev lukket 31.maj 2008. Men eftersom den nye private Gurreparkens Børnehus blev åbnet i de samme lokaler dagen efter og blev fyldt op med 50 børn, burde antallet af ledige pladser stadig være lige stort. Bygge og anlægsplaner af mange nye pladser bliver stadig fastholdt, så hvordan forholder det sig egentlig med antallet af ledige pladser i kommunen? Er det beregninger, prognoser og statistikker, der allerede ikke holder længere, så tallet ser helt pænt ud nu? Eller er det en ny børnevenlig politik, man har tænkt sig at holde (i hvert fald indtil efter næste års kommunalvalg)? For os, der var en del af den lange og hårde kamp for retten til at bevare en af de sidste mindre institutioner i byen, er det svært ikke at blive lidt bitter. Al den ballade børn, forældre og personale skulle trækkes igennem i forsøget på at bevare den daværende Gurreparkens Børnehave. Hvis det nu viser sig, som vi dengang forsøgte at påpege, at det hele var en fejlberegning! Og hvis det viser sig, at der nu er penge nok i kassen til at prioritere, at byens egne børn ikke skal omrokeres o.lign. for at "sælge tomme pladser" til København. Da vi nu er i den heldige situation, at vores dejlige lille private institution er kommet godt i gang, kan vi heldigvis komme videre uafhængig af ovenstående byrådspolitik! Derfor er dette indlæg også mest tænkt som en hilsen til medarbejdere og børnefamilierne i de øvrige institutioner. Hold politikerne op på det de lover jer nu, så de ikke begår samme fejl som ved lukningen af Gurreparkens Børnehave, for her sparede de ikke en krone! Venneforeningen står også gerne til rådighed, hvis børnetallet igen engang falder, og andre mindre institutioner foreslås lukket. Vi er altid parat med gode råd i forhold til en evt. privatisering for at bevare jeres gode institutioner.

Publiceret 22 September 2008 14:06