Kim Østerberg..

Kim Østerberg..

VAR BARE EN TOM DEMONSTRATION!

Et flertal skød sig selv i foden, da de i protest mod regeringens anlægsstop besluttede at udskyde absolut nødvendige renoveringer af nedslidte bygninger, skriver KIM ØSTERBERG:

Guderne eller andet godtfolk skal vide, at jeg og Liste T ikke alene er stærkt kritiske over for den nuværende borgerlige regering og dens støtteparti Dansk Folkeparti, men også gerne straks så denne regering væltet af et progressivt flertal, der bl.a. sætter udvikling og ikke afvikling af velfærden på dagsordenen. Derfor skal der også protesteres over for regeringens vanvittige anlægsstop, der betyder, at kommunerne, herunder Hvidovre ikke kan udføre de nødvendige anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Men ikke på den nærmest barnlige måde, som flertallet benyttede sig af ud fra devisen “Kan vi ikke få det hele, så vil vi slet ikke have noget”. De udskudte opgaver handlede ikke kun om, at etablere Musikskolen, men i høj grad også om ganske nødvendige vedligeholdelsesarbejder her bl.a. renovering og udskiftning af Frydenhøjskolens tage og vinduer, hvor det bogstaveligt drypper ned, så at man flere steder har måttet opstille spande for at opsamle vandet. Det handler ligeledes om en række opgaver, hvor der enten er eller vil komme et påbud fra Arbejdstilsynet i forhold til sikring af flugtveje og dryssende lofter mv. Frisk pust for hvem? Under debatten argumenterede Socialdemokraterne med ,at renoveringen af Frydenhøjskolen ikke ville kunne påbegyndes i år, da man på grund Velfærdsministeriets bureaukrati omkring tilladelse til dispensationer nu var så langt fremme på året. Man argumenterede endvidere for, at renoveringen ville blive meget dyrere på grund af vinterforanstaltninger, hvis det skulle igangsættes hen over vinteren. Et argument, som jeg ikke deler, idet renoveringen af Teknisk Forvaltning var gjort klart til start. Konsekvensen af udskydelsen vil derfor blive, at renoveringen først kan igangsættes til foråret, hvilket alt andet lige vil forværre situationen. Arne Bech (Hv.-listen), der støttede den tomme magtdemonstration, mente, at der var tale om et frisk pust. Måske han hentydede til farverne på spandene, der var sat op til at opsamle det dryppende vand fra tagene? Måske var der en dybere dagsorden, idet Hvidovrelisten har de lange slikkende tunger ude for at komme med i et budgetforlig med Socialdemokraterne. Jeg synes der er tale om et vådt og klamt pust, idet Frydenhøjskolen, dens personale, elever og forældre bliver taget som gidsler. Børnene betaler prisen Der er behov for kritik af regeringens vanvittige politik, ikke mindst over for kommunerne. Som det ser ud nu er det hovedsageligt Hvidovres daginstitutioner og fritidsklubber der kommer til at lægge ryg til den såkaldte nulaftale med Kommunernes Landsforening. De mange nedskæringer især over for børn rundt omkring i kommunerne taler sit tydelige sprog. Der er tale om mærkbare forringelser i det eksisterende serviceniveau, hvor der i Hvidovre er lagt op til personalebesparelser på daginstitutions- og klubområdet på 14 til 16 mill. Kr. svarende til en personalereduktion på mellem 39 og 44 stillinger. Dertil kommer regeringens pålæg om bespisning i børnehaver, der i anlæg og ombygninger koster mellem 10 og 40 mill. Kr. alt efter, hvilken standard, man vælger. Her spøger stadig et forslag om, at forældretaksten i vuggestuerne skal stige med 450 kr. pr. måned, for at kunne medfinansiere børnehavebørnenes bespisning. De borgerlige partier hylede sidste år op omkring de dengang meget milde skattestigninger, men de er forbavsende tavse, når det er børn og forældre, der via taksterne skal brandbeskattes samtidig med at normeringerne forringes og åbningstiderne indskrænkes. Jeg forstår godt, hvis der er personale og forældre i daginstitutioner og klubber, der føler sig grundigt snydt og ført bag lyset efter dialogmøderne omkring det faldende børnetal, hvor de ikke blev stillet så mærkbare forringelser i udsigt. For så havde møderne fået en hel anden karakter. Derfor må et flertal i kommunalbestyrelsen gå forrest og sammen med andre kommuner kræver KL-aftalen genforhandlet, anlægsstoppet taget af bordet og fuld statslig finansiering af bespisningen i børnehaverne. Vi må have andre forslag på bordet, der i mærkbar grad mildner de foreslåede besparelser på børneområdet. Liste T har allerede stillet en række forslag herom, men presset vil blive stærkere, hvis forældre og personale i daginstitutionerne finder sammen og forlanger nedskæringerne taget af bordet eller mildnet væsentligt. Med venlig hilsen Kim Østerberg, Liste T

Publiceret 22 September 2008 16:01