VI ARBEJDER PÅ STØJDÆMPNING

FINN GERDES med svar til Bøgeskov:

Ragnhild Bøgeskov skriver om støj og miljø i Byens Talerstol. Omkring de problemer der er i Hvidovre Syd med den tiltagende trafik, der er på Amager motorvejen. Som beboer i Hvidovre Syd, vil jeg give dig helt ret i, og det er der mange, der vil, hvis ikke det er de fleste, der bor i området. Vi har fra Teknik- og Miljøudvalget har sammen med andre henvendt os til trafikministeren flere gange, om at få støjdæmpet asfalt og få sat støjskærme op ved motorvejen, samt om der kunne gøres noget ved støjen fra broerne over Kalveboderne. Der er jo nu kommet ny trafikminister, og jeg vil rette henvendelse til ham, samt til trafikordførerne i folketinget om vores problem her i det sydlige område. Jeg kan også sige, at hvis, eller når den nye jernbane til Ringsted kommer langs motorvejen, vil jeg og Socialdemokratiet arbejde for at få overdækket motorvejen af hensyn til støjen m. m, hvis der bliver et femte spor ved Hvidovre Station vil vi arbejde for en støjdæmpning . Med venlig hilsen Finn Gerdes, (A) Fmd., Teknik- og Miljøudvalget.

Publiceret 22 September 2008 16:01