Alle børn på 1.holdet

Af
Ronni Frydensberg

medlem af Socialdemokraterne i Rudersdal

Hestkøblund 40

Birkerød

skriver:

For at sige det pænt har V-K-O flertallet i Folketinget ikke brugt deres magt til at prioritere børneområdet særligt højt. Der er blevet 11.800 flere fattige børn i Danmark siden år 2001. Regeringen har ladet folkeskolerne forfalde for milliarder af kroner. Socialdemokraterne ønsker at vende denne udvikling. Socialdemokraterne vil arbejde for at alle børn kommer med på 1.holdet. Det vil vi gøre ved hjælp at en række konkrete forslag: At stoppe nedslidningen og i stedet investere i moderne folkeskoler og daginstitutioner. At indføre lektiehjælp til børn, der ikke får hjælp derhjemme. At give fripladser til en idrætsforening til børn, hvis forældre ikke har råd. Mange vil sikkert indvende at sådanne forslag er dyre at finansiere. Faktisk vil det blive meget dyre for samfundet, hvis ikke børnepolitikken prioriteres højt. En tryg barndom og en fair chance for alle børn er en investering i fremtiden.

Publiceret 08 January 2009 03:00