Som sagt - så gjort

Af
Court Møller (B)

Birgitte Schjerning Povlsen(C) og Jens Ive (V)

henholdsvis medlemmer og forman for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune

skr

Børne- og Skoleudvalget har indstillet, at der skal tilføres yderligere 2,4 mio. kroner til daginstitutionernes legepladser. Der er tale om en ambitiøs indsats for at få renoveret, og sikret legepladserne, kombineret med et ønske om at arbejderne i videst mulig omfang er gennemført inden sommer. Derudover er der afsat en halv mio. kroner årligt til at implementere den ny legepladspolitik i Rudersdal. Alt i alt, en markant indsats for legepladserne på tæt ved 3 mio. kroner, i 2009. En indsats der er resultatet af den proces som vi, som repræsentanter for Radikale Venstre, Konservative, og Venstre, ønskede gennemført fra Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2008, og frem til nu. Vi sagde den gang, og vi holdt fast i, at der selvfølgelig skulle gøres op med problemerne omkring legepladserne, men vi sagde også, at vi ønskede en seriøs behandling af punktet, og en ordentlig afdækning af omfanget, inden vi kunne tiltræde en handlingsplan. Samtidig var det også vigtigt for os at afvente den høring der var i gang ude i institutionsbestyrelserne, for visionerne omkring fremtidens legepladspolitik.Og det var desværre her, på den saglige tilgang, og på respekten for institutions bestyrelsernes input, at vandene skiltes mellem os og Lokallisten. Lokallisten havde ikke behov for at kende omfang, udgiftsbehov, institutionsbestyrelsernes input – de havde kun behov for et populistisk forslag om at bruge rigtig mange mio. kroner, hurtigst muligt, på en indsats som de ikke engang selv kendte omfanget af.Så kære Lokalliste, vi er selvfølgelig glade for, at I har kunnet støtte resultatet af den proces, som vi fremlagde og indstillede i september. Men samtidig håber vi også, at det gode resultat der er af vores proces, kan være med til at overbevise jer om, at populisme, og arrogance overfor såvel institutionsbestyrelser som borgernes penge, ikke er vejen frem, hvis I virkelig ønsker resultater og samarbejde.

Publiceret 20 January 2009 03:00