DSB – Den Svære Befordring

blank_page Ih, hvor er vi glade for DSB, os pendlere fra "Lille Syd" (Roskilde-Køge-Næstved). Vi har nemlig læst at alle de pendlere på Sjælland der gennem lang tid har været henvist til at benytte DSB's gamle og utidssvarende materiel, har modtaget en kompensation i form af en frirejse. Nå ja, det viste sig dog af en eller anden mærkværdig grund, som DSB aldrig har kunnet eller villet forklare, at det nu bare ikke gjaldt os pendlere på "Lille Syd". Vi modtog ikke noget, men vi er nok heller ikke rigtige sjællandske pendlere.
Vi er dog ikke blevet helt glemt, for med den nye køreplan har DSB tildelt os ringere service, men det er muligvis ment som en opmuntring over den manglende kompensation. Virker det ulogisk? Ikke når man er daglig bruger af DSB! De to pendlertog, der om eftermiddagen kørte direkte fra Østerport via Roskilde og videre til Køge og Næstved er taget ud af køreplanen. Pendlerne skal altså nu skifte tog i Roskilde, hvilket naturligvis er til at leve med, hvis ikke lige det var fordi at DSB tilsyneladende samtidig har besluttet, at det ikke må være for nemt og behageligt at rejse med tog. Den ene dag er toget fra København forsinket, men heldigvis lykkedes det alligevel for de bedst trænede pendlere at nå Køge-toget i en fantastisk spurt. De mindre veltrænede måtte vente til næste tog. De fik til gengæld et helt gratis ophold på Roskilde station! WOW!!

DSB har selvfølgelig ingen interesse i at gøre forskel på passagererne. Tvært imod sætter DSB en ære i at behandle alle Lille Syds pendlere ens, så allerede da toget fra København næste gang var forsinket, havde DSB indført ny procedure der gjorde, at selv om man kunne se toget køre ind til perronen, lykkedes det at fløjte til afgang så betids, at kun de to allerhurtigste pendlere nåede toget til Køge,.

Det var ikke helt godt nok. Der slap stadig 2 passagerer med! Målet for DSB er formodentlig at ingen passagerer undgår ½ times ventetid på næste tog, så jeg imødeser at der endnu en gang strammes op på proceduren. Hvorfor dog vente et par minutter når man nu kan se at toget fra København kører ind på den anden perron? Hvis man kan nå at sende toget af sted uden pendlerne fra København, vil flere og flere jo foretrække at tage S-toget til Køge, og så falder passagertallet. Faktisk bliver det kun pendlerne til Gadstrup, Havdrup og Lille Skensved der så har behov for den togstrækning - og enhver kan da forstå at det er for lidt til at opretholde togdriften mellem Roskilde og Køge. Endnu en besparelse for DSB er fundet!


Selvfølgelig vil rejsen til Køge blive mere besværlig for passagerer fra stationerne fra Valby til Roskilde, men pyt! Ikke alle være på vinderholdet - og vi taler jo bare de daglige pendlere og ikke spændende rejsende fra det eksotiske udland!!
Såvel service som kompensation til pendlerne på Lille Syd er tilsyneladende sendt ad andre banestrækninger. Jeg spørger bare endnu en gang: Hvorfor?
Jo, vi holder rigtig meget af det DSB, os på "Lille Syd".

Publiceret 20 January 2009 10:00