Tømrersvend Martin Guldberg i gang med en tilskæring, mens konduktør Niels Hansen ser til ....

Tømrersvend Martin Guldberg i gang med en tilskæring, mens konduktør Niels Hansen ser til ....

Bevidste strategierbærer firmaet

Af
Søren Dam

FAGMAND: De 3 kompagnoner Peter Wium, Kristian Wium og Michael Andersen i Tømremester & Entreprenørfirmaet Nils Wium, lagde som et bevidst valg kursen for firmaets videre udvikling for 5-6 år siden. Det blev besluttet i højere grad at basere firmaets opgaver i lokalområdet, og i en blanding af renoveringsopgaver, om- og tilbygninger og nybygningsløsninger for private, erhvervslivet og det offentlige.
- Det var en beslutning, som vi siden er blevet mere og mere glade for at have taget, fortæller Peter Wium, og af mange grunde. - Og ikke bare os selv, men også vores ansatte, som for de flestes vedkommende kommer fra lokalområdet, har det været en god beslutning. - Ingen har lyst til at sidde på motorvejen i de lange køer morgen og aften, så vores store andel af lokale opgaver har også været godt for firmaet i arbejdet med at tiltrække arbejdskraft, understreger han.
- Nu oplever vi en meget stor loyalitet blandt de mange lokale kunder, og vi oplever masser af efterspørgsel i nærområderne. - Vi mærker stort set ikke noget til hverken finans- eller byggekrise, og er derfor glade for, at vi ikke satsede på de store boligbyggerier i hovedstadsområdet de seneste år, hvor markedet pludselig og brat faldt væk i 2008.
- Vi har gjort en dyd af at passe vores faste kunder, og løse deres opgaver hurtigt i en tid hvor der var lange ventetider på håndværkerhjælp, men vi mener det var den rigtige satsning på den lange bane.

Opgaverne

Vores opbygning i teams og vores størrelse gør, at vi kan udføre alt lige fra de små reparationer eller serviceopgaver, til de store entrepriser hvor der går måske 6 mand på opgaven i et år, forklarer Peter Wium.
- Vores firmastørrelse gør, at vi altid kan frigøre mandskab til løsning af akutte opgaver, som kunderne ringer om. - Lige nu opleves der f.eks. mange indbrud både i virksomheder og hos private, og det er vigtigt, at der ydes hurtig "førstehjælp". - Stederne skal lukkes af, der skal foretages midlertidige afdækninger, ligesom den endelige løsning skal iværksættes med de nødvendige udskiftninger af karme, lister, vinduer og døre, eller hvad der nu har lidt skade ved indbruddet. - Vi hjælper altså på både den korte og lange bane, understreger han.
-Vi er ligeledes i gang med en indretning af en spejderhytte til at huse børnehaven Moseengen, som brændte forleden. - Igen en akut opgave, som vi har under 1 uge til at løse, men som vi løser så børnehaven kan afvikle en periode under midlertidige, men rimelige forhold, indtil deres egen børnehave er retableret.

Tømrerlærling Jacob Rasmussen i gang med at montere en trappe på den midlertidige børnehave, så man kan komme sikkert ind og ud....

Tømrerlærling Jacob Rasmussen i gang med at montere en trappe på den midlertidige børnehave, så man kan komme sikkert ind og ud....

Forsikringsskader

Vi er ofte behjælpelige ved forsikringsskader, fortsætter Peter Wium. - Der er jo typisk nogle helt akutte opgaver der skal klares i den forbindelse, så skaden kan begrænses. - Samtidig er det også vigtigt at have forsikringsselskabet med på sidelinjen, så der kan laves en plan for retableringen, og vi er gerne og ofte bindeleddet mellem forsikringsselskab og kunde, og tager os gerne af hele papirgangen.
- Forsikringsselskaberne kender os fra det løbende samarbejde, og det gør det nemmere at kommunikere og hurtigt få igangsat den rigtige løsning, understreger han.
- Lige nu arbejder vi på et hus som i november måned blev udsat for vandskade på grund af en utæt tilslutningsslange til toilettet på 1. sal, forklarer han. Alle vægge, gulve og etageadskillelser blev vandskadet, og det er ekstremt vigtigt, at sagen løses på den helt rigtige måde. Vi sørger for affugtning, og vi sikrer, at alt adskilles og tørres 100% før vi retablerer vægge og gulve igen, så kunden ikke senere står med et skimmelsvamp-problem, forklarer han.

Spejderhytten, som på rekortid er gjort klar til midlertidig genhusning af børn og personale fra børnehaven Moseengen, som brændte for kort tid siden....

Spejderhytten, som på rekortid er gjort klar til midlertidig genhusning af børn og personale fra børnehaven Moseengen, som brændte for kort tid siden....

Snedkeri

Vi råder over eget snedkeri og tilhørende sprøjtelakering, hvor vi dels løser vores egne opgaver, men også hjælper mange af vores kollegaer med deres snedkeriopgaver.
Det er ikke mange tømrervirksomheder, der har eget snedkeri i dag, og vi synes det er en god ting, at der er flere virksomheder der kan have glæde af at bruge vores snedkeri, forklarer han. - På den måde er det muligt at have den fleksible service overfor kunderne, uden at det er forbundet med "faste" omkostninger, når der måske ikke lige er opgaver nok i virksomheden.

Travlhed på snedkeriet i Hastrup, som alene beskæftiger 3 mand i firmaet...

Travlhed på snedkeriet i Hastrup, som alene beskæftiger 3 mand i firmaet...

Publiceret 21 January 2009 03:00