Fleksibel patientkørsel i hele Region Sjælland

Af
Per Møller

80.000 årlige ture med siddende patienter i det tidligere Roskilde Amt bliver fra den 1. februar overtaget af Movia Flextrafik. Dermed er udvidelsen i tre etaper nu gennemført, og hele Region Sjælland vil fremover kunne tilbyde alle sine borgere samme servicetilbud i den siddende patientbefordring. Små busser og taxier under navnet Flextrafik er klar til at transportere siddende patienter til og fra sygehusene i det område, der indtil for et par år siden hed Roskilde Amt. Ind til nu er kørslen blevet varetaget af sammenslutningen BRAM, der består af lokale taxivognmænd,. - Movia Flextrafik har samarbejdet med Region Sjælland omkring den siddende patientbefordring i de tidligere Vestsjællands og Storstrøms Amter. På baggrund af den erfaring er det naturligt nu at udvide ordningen, fortæller forretningsområdechef Jens Peter Langberg fra Movia Flextrafik.Han understreger, at serviceniveauet vil være det samme som i resten af Region Sjælland, hvor Movia Flextrafik i løbet af 2008 overtog den siddende patientbefordring. Movia Flextrafik ventes alt i alt at nå op over 400.000 årlige ture i Region Sjælland. Det er kørselskontoret i Region Sjællands Præhospital Center, der visiterer patienter til kørslen. Selve kørslen og trafikstyringen varetages af Movia Flextrafik.

Publiceret 21 January 2009 15:15