Afdelingsleder af Landmålergårdens nye afdeling i Roskilde – landinspektør Mette Bach Glitzky

Afdelingsleder af Landmålergårdens nye afdeling i Roskilde – landinspektør Mette Bach Glitzky

Landmålergården I/S udvider

Ved køb af landinspektørfirmaet Landinspektør J. P. Nissen i Roskilde pr. 1. januar 2009 udvider Landmålergården nu mod nord

Af
Søren Dam

EKSPANSION: Landmålergården har i en årrække haft et godt samarbejde med Landinspektør J. P. Nissen og har bl.a. ydet teknisk support. Da Jens Peter Nissen nu ønsker at nedtrappe sine aktiviteter som led i et generationsskifte, er det en naturlig udvikling, at han har valgt at overdrage sin forretning til Landmålergården, der driver virksomheden videre som firmaets Roskilde afdeling. Landmålergården ser Roskilde og oplandet hertil som et interessant område i rivende udvikling – en udvikling som man ønsker at være en del af og fortsat styrke. Landinspektør J. P. Nissen beskæftiger 4 medarbejdere foruden indehaveren selv, og de er alle ansat i Landmålergården pr. 1. januar 2009, hvorved det gode præcise arbejde med såvel matrikulære som tekniske opgaver fortsætter i samme ånd som tidligere. Landmålergården overtager Landinspektør J. P. Nissens lokaler på Skomagergade 15, 3. sal i det centrale Roskilde. I forbindelse med overdragelsen tilføres afdelingen en ny afdelingsleder – landinspektør Mette Bach Glitzky – der siden august 2005 har arbejdet i Landmålergårdens Køge afdeling.

Synergierne

Samarbejdet giver mulighed for at tilbyde J. P. Nissens eksisterende kundekreds og nye samarbejdspartnere en bredere vifte af ydelser indenfor alle grene af landinspektørfaget via Landmålergårdens store kapacitet og specialiserede medarbejdere. Den store organisation og det solide lokalkendskab hos J. P. Nissens medarbejdere, vil komme både kunder og samarbejdspartnere til gode i form af præcis og målrettet rådgivning – uanset opgavens type og omfang. Med den nye Roskilde afdeling beskæftiger Landmålergården pr. 1. januar 2009 i alt 65 personer, heraf 24 landinspektører, fordelt på 8 afdelinger. Denne udvidelse mod nord giver firmaet større mulighed for effektivt at løse såvel lokale som regionale og landsdækkende opgaver. Kompetencerne består bl.a. af rådgivning om landbrugsloven, by- og ejendomsudvikling, lokalplanlægning, byggeprojekter, tinglysning mv. Hertil kommer de mere tekniske områder som bygningsafsætning, situationsplaner/kortlægning, 3D opmåling, 3D modellering og Geografiske Informations Systemer (GIS). Du kan se mere om firmaet på www.landmaalergaarden.dk.

Publiceret 21 January 2009 03:00