Stigende pres på velfærden i de sjællandske kommuner

Af
Per Møller

Stadig flere plejekrævende ældre og stadig færre hænder til at tage sig af dem. De nyeste tal fra FOA viser, at især de sjællandske omegnskommuner vil stå over for en kæmpe udfordring, hvis den nuværende kvalitet i ældreplejen skal fortsætte. FOA har beregnet, hvor meget nyt personale kommuner og regioner har brug for at hente ind på FOAs fagområder de næste 10 år, hvis den nuværende service per borger skal fortsætte. Og beregningerne viser, at især det stigende antal af plejekrævende ældre sammenholdt med det stigende antal af plejepersonale, der går på pension, vil sætte den offentlige service under pres. Værst ser det ud for omegnskommunerne på Sjælland – her vil nogle kommuner skulle tiltrække mere personale, end de har i dag. - Mange sjællandske kommuner er på katastrofekurs, fordi de har et sammenfald af flere ældre - både blandt borgere og ansatte, siger forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen og fortsætter: - Beregningerne viser, at antallet af plejekrævende ældre vil stige inden for de næste 10 år, samtidig kan vi også se, at rigtig mange af dem, der i dag står for ældreplejen, selv vil gå på pension inden for de 10 år – og det er et faktum, de lokale beslutningstagerne bliver nødt til at forholde sig til. - Kommunerne skal gøre sig umage, hvis de skal kunne fastholde det nuværende niveau inden for ældreplejen, og nogle kommuner skal gøre sig mere umage end andre. Og her handler det både om at fastholde de ansatte lidt længere og tiltrække nye medarbejdere. - Der skal gives mere i lønningsposen, det skal gøres attraktivt at udsætte afgangen fra arbejdsmarkedet og så skal medarbejderne anerkendes mere i løbet af arbejdsdagen og have større indflydelse på arbejdets og arbejdstidens tilrettelæggelse, lyder Dennis Kristensens råd til kommunerne.

Publiceret 21 January 2009 19:45