Alt er i orden

Lejerbo og Lejerbo lægges sammen og bliver til - Lejerbo..

Af
oas

På repræsentantskabsmøder har repræsentantskaberne for de to selvstændige boligorganisationer Lejerbo Sognegården og Lejerbo Hvidovre enstemmigt vedtaget en sammenlægning af de to boligorganisationer. Sammenlægningen ønskes udmøntet således, at Lejerbo Sognegården opløses, og således at Lejerbo Sognegårdens eneste afdeling bliver en del af Lejerbo Hvidovre. Det er som udgangspunkt velfærdsministeren, der skal meddele samtykke til opløsning af en almen boligorganisation. Hvis boligorganisationens opløsning sker i forbindelse med afhændelse af boligorganisationens ejendomme til en anden boligorganisation, kan kommunalbestyrelsen dog meddele samtykke. I det konkrete tilfælde kan kommunalbestyrelsen således meddele samtykke. Kommunalbestyrelsen skal også påse, at de nye vedtægter, som fremover skal være gældende for den nye boligorganisation, opfylder reglerne i almenboligloven og til de krav, som er fastsat af Velfærdsministeriet. Centralforvaltningen i Hvidovre Kommune vurderer, at alt dette er helt i orden og det er derfor op til kommunalbestyrelsen på sit kommende møde at godkende sammenlægningen.

Publiceret 26 January 2009 16:48