Med en hjemmelavet plakat byder de unge nu velkommen til “det nye Avedøre”.

Med en hjemmelavet plakat byder de unge nu velkommen til “det nye Avedøre”.

Bød på eftermiddagskaffe på Avedøre station

Spændende initiativ på Avedøre Station fra en gruppe unge

Der har i de sidste mange måneder været et negativt fokus på forholdene i Avedøre Stationsby og i særdeleshed på Avedøre Station. Dette forsøger en gruppe unge nu at imødegå. I fredags og på de kommende fredage byder de på småkager og eftermiddagskaffe på Avedøre Station . Avedøre Stationsby har i de seneste måneder været præget af en række grove hændelser som overfald, røverier, stenkast mod ambulancer og brandvæsen, trusler, hærværk, røverier og rudeknusning. Endvidere har man i området oplevet en række episoder, der kan karakteriseres som i bedste fald drengestreger. Det har skabt utryghed i Stationsbyen og de tilgrænsende bolig- og villaomåder. Grupper af unge har ved deres ophold i de mørke eftermiddags- og aftentimer på stationen, Centerstriben, foran biblioteket og i området ved Spar-købmanden været medvirkende til at skabe utrygheden. Men i fredags var der andre boller på suppen. En gruppe af unge havde stillet et par borde op og havde brygget kaffe og indkøbt småkager. En lille plakat med teksten “VELKOMMEN til det nye Avedøre” bød de rejsende velkommen. Hvidovre Avis er altid på jagt efter en kop gratis kaffe og mødte naturligvis op for at høre nærmere om initiativet. De unge kunne fortælle, at de er trætte af den negative omtale. De fortalte også, at formålet med deres initiativ er at vise, at der i Avedøre Stationsby også er mange fredelige unge. De unge, som Hvidovre Avis talte med, tog klart afstand fra de mange uroligheder, som har fundet sted i området i den sidste tid. Som nævnt fortsætter traktementet de kommende fredage. De unge er på Avedøre Station fra kl. 16 til 18. Hvis man ønsker at tale med nogle unge indvandrere i mørke jakker og hættetrøjer, kan det kun anbefales at møde op på fredag. De unge, som avisen mødte, er først og fremmest interesseret i en dialog. De har forstået, at dialogen og mødet med Hvidovres borgere er vejen frem, hvis der skal findes en løsning på problemerne. oashvidovreavis.dk

En gruppe unge har forstået, at vejen til forståelse hos mange danskere bedst når frem via en kop eftermiddagskaffe.

En gruppe unge har forstået, at vejen til forståelse hos mange danskere bedst når frem via en kop eftermiddagskaffe.


Publiceret 26 January 2009 16:48