Bliver en førerhund misrøgtet fjernes den, siger Dansk Blindesamfund.

Bliver en førerhund misrøgtet fjernes den, siger Dansk Blindesamfund.

Dansk Blindesamfund er straks gået ind i sag om førerhund

To borgere har dels her i avisen og dels til Dansk Blindesamfund fortalt, at de har set en blind mand slå sin førerhund. Det tager Dansk Blindesamfund meget alvorligt

Af
Af journalist Merete Rømer Engel

- En førerhund skal behandles ordentligt og respektfuldt. Derfor er vi meget glade for at få henvendelser fra borgere i denne her slags sager, siger forretningsudvalgsmedlem i Dansk Blindesamfund Arne Pedersen. I den konkrete sag har lederen af Dansk Blindesamfunds førerhundeordning, Carsten Druekær, straks kontaktet den omtalte blinde mand for at finde ud af, hvad der er sket. Han har fortalt den blinde mand, at afstraffelser af en hund under ingen omstændigheder kan tolereres. Samtidig er manden blevet tilbudt vejledning, hvis han har aktuelle problemer med opdragelsen af sin hund, så det kan gøres på en ordentlig måde med godbidder og ros i stedet for straf. Brugeren er meget berørt af situationen, fortæller Carsten Druekær. Lederen af førerhundeordningen fortsætter dialogen med den blinde mand, indtil han er sikker på, at tingene er faldet helt på plads. Kontrol med hunde og brugere Dansk Blindesamfund har altså taget vare om den konkrete sag. - Viser det sig, at en hund bliver misrøgtet, fjerner vi den selvfølgelig straks. Det skulle nødigt komme dertil, siger leder af førerhundeordningen, Carsten Druekær. For netop at undgå den slags sager og skabe de allerbedste relationer mellem førerhundene og deres blinde brugere findes en lang række kontroller og kurser i forbindelse med førerhundeordningen. - Inden brugeren overhovedet får lov til at få en hund, kommer han/hun på et ansøgerkursus, som strækker sig over fire døgn. Når brugere får sin førerhund, er der derefter 20 timers individuel samtræning med sin hund, fortæller Carsten Druekær. Kurser og kærlighed Efter den første træning skal hund og bruger vænne sig til det daglige samarbejde. Det gøres gennem en række opfølgningskurser. Og efter et år mødes de med andre brugere og deres hunde og træner sammen i en hel uge. - På kurserne har vi rig lejlighed til at opdage, hvis der skulle være en mislyd mellem hund og bruger. Er det tilfældet, griber vi straks ind, siger Carsten Druekær. Han medgiver, at Dansk Blindesamfund selvfølgelig ikke kan se alt. Men den aktuelle sag har skærpet alles opmærksomhed. - Vi har sendt besked ud til alle trænerne og indskærpet, at den slags ikke må ske, siger Carsten Druekær. Desuden peger han på, at der også blandt førerhundebrugerne selv foregår en skrap intern justits. - Hvis en bruger synes, at en anden bruger har ladet sin hund ligge lidt for længe under bordet uden at lufte den, så skal jeg nok få besked. Generelt elsker brugerne jo deres hunde meget højt. Hunden betyder utroligt meget for den blinde og giver ham/hende en frihed til at bevæge sig rundt. - Der findes ingen undskyldning for at behandle sin hund dårligt, slutter lederen af førerhundeordningen i Dansk Blindesamfund, Carsten Druekær.

Publiceret 26 January 2009 16:48