<B>Tværsnit gennem trafikkorridoren ved Hvidovre Hospital / Klardam:</B>
1) Vestgående spor mod Ringsted.
2) Østgående spor mod København.
3)

Tværsnit gennem trafikkorridoren ved Hvidovre Hospital / Klardam: 1) Vestgående spor mod Ringsted. 2) Østgående spor mod København. 3) "Vigespor" til stationens perron. 4) Perron. 5) To vestgående motorvejsspor. 6) To østgående motorvejsspor. 7) Stationsbygning på dækket over hele trafikkorridoren.

Der ER plads!

- Motorvej og jernbane skal deles om pladsen, siger Thyge Lauritsen...

Af
oashvidovreavis.dk

Der arbejdes fortsat med jernbaneløsningen på strækningen København-Ringsted. Men det er ikke kun fra officielt hold, at der arbejdes med tegninger, læsninger og skitser. Også Hvidovreborgeren Thyge Lauritsen arbejder videre med sagen. - Der er ingen tvivl, siger han... Motorvej og jernbane skal deles om pladsen. Og det er bestemt muligt. Hvis Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen samarbejder, så er der plads til det hele, mener Thyge Lauritsen... - Holbækmotorvejen skal ikke nødvendigvis starte med tre vestgående spor, når Folehaven i dag kun giver trafik fra to spor. Det er en rest fra 70’ernes nu forældede trafikplanlægning. Og der ligger uudnyttede arealer mellem motorvejen og Allingevej. Derfor er der plads til både motorvej, jernbane og station i den godt 60 meter brede trafikkorridor gennem Hvidovre, konkluderer Lauritsen... At det ikke bare er et synspunkt grebet ud af den blå luft underbygger han med en skitse over forholdene.

Publiceret 26 January 2009 16:48