Et interessant møde

Kommunalbestyrelsen har flere spændende punkter på aftenens dagsordenen

Af
oashvidovreavis.dk

Der er - som altid - mulighed for at overvære den åbne del af kommunalbestyrelsens møde. Mødet finder sted i kommunalbestyrelsessalen på Hvidovre Rådhus i aften og starter kl. 18.00. Blandt andet forventes følgende sager behandlet: * Forskellige cirkulærer og meddelelser. * Orlov - Benthe Viola Holm (A). * Ny institution for unge i Hvidovre Kommune på adressen Bødkerporten 1-3. * Debat om nødvendige tiltag i forhold til Avedøre Station. * Vestegnssamarbejdet. * Ændret fastsættelse af børnetal 2009 for 0-6 års området. * Tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge 2008. * Sorte pletter/trafiksanering. Anlægsbevilling og delvis frigivelse af projekt. Med de sidste ugers fokus på forholdene på og omkring Avedøre Station er der næppe tvivl om, at punktet hvor dette skal drøftes kan give sig udslag i en ganske spændende debat.

Publiceret 26 January 2009 16:48