"Flyvende" varmemestre

Ansættelse af fire håndværkere til bygningsvedligeholdelse

Af
oashvidovreavis.dk

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2009 blev det i efteråret sidste år blandt andet aftalt, at der skulle ansættes et antal håndværkere til den løbende kommunale bygningsvedligeholdelse. Ejendoms- og Arealudvalget skulle i går - efter avisens deadline - tage stilling til en indstilling fra Teknisk Forvaltning der anbefaler, at der ansættes to malere til bygningsvedligeholdelse samt at der ansættes to “flyvende” varmemestre til tilsyn med og optimering af de tekniske installationer i de kommunale bygninger Økonomien til ansættelse af de fire håndværkere skal findes fra en såkaldt tværgående konto til bygningsvedligeholdelse som først og fremmest anvendes til akutte og lovpligtige eftersyn samt afhjælpning af hærværksskader. Energiforbruget skal ned En eller to malere vil kunne bidrage til vedligeholdelse af klimaskærmen (tag og vinduer) samt indvendige overflader og dermed forskønne de bygningsmæssige rammer for de kommunale aktiviteter. Malerne vil endvidere kunne medvirke til, at opgaven med graffitiafrensning, der tidligere blev udført af den nu nedlagte arbejdsmarkedsforanstaltning Miljøpatruljen, løses i tråd med afhjælpning af det øvrige hærværk, hvilket i dag er en af Tømrer- og Snedkerværkstedets store opgaveområder. De største udgiftsposter under akut og afhjælpende vedligeholdelse samt lovpligtige eftersyn er til de tekniske installationer. Et par “flyvende” varmemestre vil kunne foretage en del af dette arbejde som eftersyn og løbende optimering af ventilationsanlæg, herunder at instruere tekniske service og andre driftsansvarlige i de kommunale bygninger, samt foretage tilsyn og vedligeholdelse af de mange termostater, løbende toiletter og vandhaner samt varmeanlæg. Der vil ikke være tale om arbejder, som kræver autorisation. De to “flyvende” varmemestre forventes at kunne bidrage til, at driften af de tekniske installationer vil blive mere optimal, hvorved energiforbruget nedbringes. Dette understøtter fint de bestræbelser, som er sat i gang, efter at Hvidovre Kommune har underskrevet Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale , hvor kommunen forpligter sig til at nedbringe CO2-udslippet med to procent om året frem til 2025. Ligeledes er Hvidovre Kommune med i Elsparefondens Kurve knækker aftale, der betyder, at el-forbruget skal nedbringes med to procent årligt frem til og med 2011. Udgiften til ansættelse af én håndværker skønnes at være kr. 450.000 – kr. 500.000. Udgifterne omfatter løn, arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, værktøj og køretøj samt kompetenceudvikling. Hertil kommer udgifter til materialer samt til arbejds- og personaleledelse.

Publiceret 26 January 2009 16:48