Krydset Avedøre Havnevej/Gammel Køge Landevej skal sikres..

Krydset Avedøre Havnevej/Gammel Køge Landevej skal sikres..

Hvidovres farligste kryds sikres snart

Arbejdet med at omlægge krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej går snart i gang

Af
oashvidovreavis.dk

Hvidovre Avis har tidligere flere gange omtalt Hvidovres såkaldte sorte pletter . Sorte pletter er en betegnelse, der dækker over særligt uheldsbelastede vejkryds og vejstrækninger. Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2008 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2009, at der i såvel 2009 som i 2010 kan bruges 2,5 mio. kr. i hvert af årene til trafiksanering/fjernelse af “sorte pletter”. En rapport “Trafiksikkerhed i Hvidovre Kommune, systematisk uheldsbekæmpelse” fra november 2007 udpeger seks særligt uheldsramte lokaliteter på kommunens vejnet:. Det drejer sig om krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej - krydset Hvidovrevej/Allingvej/Vigerslev Alle - krydset Gammel Køge Landevej/Hvidovrevej og krydset Kystholmen/Hammerholmen. Delstrækningerne af Hvidovrevej mellem Høvedstensvej og Brostykkevej samt af Gammel Køge Landevej mellem Hvidovrevej og Skelgårds Vænge betegnes ligeledes som sorte pletter. Problemet skal løses Der er nu gennemført en nærmere analyse af de seks udpegede lokaliteter med henblik uheldsreducerende tiltag for hver af de seks lokaliteter. For den mest uheldsbelastede lokalitet - det drejer sig om krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej - er der også foretaget en konkret skitsering af løsningsforlag inklusive anlægsoverslag og effektvurdering. På grundlag heraf har Teknisk Forvaltning peget på en løsning for krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej, hvor dette ombygges med såkaldte bundne venstresving, deleheller og nyt signaludstyr. Teknisk Forvaltning indstiller på denne baggrund, at den omtalte ombygning af krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej udføres snarest muligt i 2009. De samlede udgifter hertil anslås til kr. 1.600.000.

Publiceret 26 January 2009 16:48