Revideret ordensreglement

Ordensreglementet vil blive udskiftet ved alle kommunens tog-stationer

Af
oas

Københavns Vestegns Politi har gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at teksten på ordensreglementet ved kommunens stationer ikke er gyldig længere. Problemet er, at der er henvist til politivedtægten , som blev afløst af Ordensbekendtgørelsen i 2005. Endvidere har politiet ønsket med særlig henblik på Avedøre Station, at der blev tilføjet en linje med teksten: “Længerevarende ophold uden ærinde er forbudt.” Begge ændringsønsker er indarbejdet i det reviderede ordensreglement. Ordensreglementet vil blive udskiftet ved alle kommunens stationer. Udskiftningen af skiltene vil medføre en udgift på 30.000 kr. til indkøb af skilte.

Publiceret 26 January 2009 16:48