Sidste nyt

Lokalplaner tages - sandsynligvis - af bordet!

Af
oashvidovreavis.dk

Teknik- og Miljøudvalget tog i går stilling til, om udvalget vil anbefale at kommunalbestyrelsen i aften vedtager at ophæve de omstridte forslag til lokalplaner. Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2008, at vedtage forslag til Lokalplan 333 - Parcelhusområde omkring Lodsvej. Det blev samtidig besluttet, at forslaget til lokalplan skulle offentliggøres i en høringsperiode på 12 uger - i perioden 10. december 2008 - 4. marts 2009, samtidig med forslaget til Lokalplan 334 - Parcelhusområde omkring I.C. Lembrechts Allé - og det tilhørende forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2005. Forslagene er altså endnu i høring. Alligevel har Finn Gerdes (A), formanden for Teknik- og Miljøudvalget, nu stillet forslag om at ophæve de fremlagte forslag til Lokalplan 333 og 334. Baggrunden for dette er reaktionerne fra de borgere, der blandt andet gennem Hvidovre Avis har markeret deres modstand mod dele af lokalplanernes indhold. Specielt har lokalplanernes bestemmelse om forbud mod oplag mellem byggelinjen og vejskel, samt bestemmelsen om hegning mod vej fået en særdeles negativ modtagelse af borgerne. - Det synes åbenlyst, at det valgte niveau for regulering af de omfattede ejendomme ikke svarer til grundejernes forventninger. Debatten har desuden vist, at bestemmelsen om hegning mod vej ikke er tilstrækkelig entydig. Lokalplanprocessen bør derfor afbrydes og lokalplanforslagene bearbejdes med henblik på en fornyet stillingtagen til særligt lokalplanernes § 6 om de ubebyggede arealer, hedder det i oplægget til mandagens drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget... En eventuel ophævelse af forslag til Lokalplan 333 og Lokalplan 334 vil blive annonceret i Hvidovre Avis snarest muligt.

Publiceret 26 January 2009 16:48