Avedøre gymnasium er kendt for et godt studiemiljø.

Avedøre gymnasium er kendt for et godt studiemiljø.

Stigende søgning til gymnasiet

Avedøre Gymnasium indbyder til orienteringsaften for kommende elever på tirsdag den 3. februar

Hvordan vælger jeg den rette ungdomsuddannelse? Hvordan vælger jeg det rigtige gymnasium? Det er spørgsmål der trænger sig på for 9. og 10. klasse elever lige for tiden. På Avedøre Gymnasium gør de hvad de kan for at hjælpe med at træffe den rigtige beslutning, derfor kører rektor sammen med nogle gymnasieelever rundt på skolerne i lokalområdet i disse uger og informerer om gymnasiet og hf. - Det er en rigtig god oplevelse at komme rundt på folkeskolerne, og vi føler at vi bliver rigtig godt modtaget, siger rektor Kristian Jacobsen, der også fortæller at Avedøre Gymnasium har oplevet en stigende søgning de sidste år. Han mener det hænger sammen med, at Avedøre Gymnasium prioriterer høj faglighed, engagement og en bred forståelse for omverdenen sammen med sociale og kulturelle aktiviteter, fordi gymnasiet mener, at et godt studiemiljø understøtter den faglige udvikling. Med Kristian Jacobsens ord får du her en uddannelse, “der kvalificerer til morgendagens samfund”. Dette sker blandt andet ved at gymnasiet har internationale kontakter og arbejder sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at gøre undervisningen så praksisnær og tidssvarende som muligt. Du kan høre mere om samarbejdet med Zentropa, Københavns Universitet, Hvidovre Hospital og North Carolina på tirsdag den 3. februar kl.19.30 på Avedøre Gymnasium, Blytækkerporten. Du kan også høre om de syv studieretninger gymnasiet udbyder: Klassisk mat fys, Sundhed & miljø, Medier & samfund, Politik, spil & it-design, Den internationale klasse, Mennesket i det globale samfund og sprog, musik & medier, samt de fire hf-linjer: Almen hf, Politi-hf, Pædagogisk hf, Sundheds-hf.

Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte Avedøre Gymnasium sidste år.

Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte Avedøre Gymnasium sidste år.


Publiceret 26 January 2009 16:48